O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Jeong-Ick Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Holúbková a Michaela Shahbazi zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie
 3. logomanuál na to ako logo správne používať
 4. predpripravené plagáty/bannery pri podpore vzdelávania a športu

podpora vzdelavania

Banner – podpora vzdelávania na stiahnutie

Banner - podpora športu na stiahnutie

Banner – podpora športu na stiahnutie

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

Logomanuál na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016

Vyhlasenie o zaplatení dane za rok 2017 Nadácia KMS


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma)
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma) – zrušiť súhlas
 • Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
 • Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
 • Námietka proti spracúvaniu osobných údajov
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 17
  jan
  2019
  Filantropicke ocenenia Nadacie Kia

  V januári sme odovzdali výročné ocenenia za filantropiu

   (Teplička nad Váhom) 16. január 2019 – Nadácia Kia Motors Slovakia odovzdala filantropické ceny za rok 2018. Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2018 získala po hlasovaní verejnosti organizácia Truc Sphérique za program Na vlastné oči. Ponukou výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi umožnili žiakom a pedagógom základných a stredných škôl spoznať umenie a architekt...

  Viac
  17
  jan
  2019
  Filantropicke ocenenia Nadacie Kia

  V januári sme odovzdali výročné ocenenia za filantropiu

   (Teplička nad Váhom) 16. január 2019 – Nadácia Kia Motors Slovakia odovzdala filantropické ceny za rok 2018.

  Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2018 získala po hlasovaní verejnosti organizácia Truc Sphérique za program Na vlastné oči. Ponukou výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi umožnili žiakom a pedagógom základných a stredných škôl spoznať umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a kritického uvažovania a rovnako si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach.

  Truc Spherique

  V kategórii Nezisková organizácia roka 2018 si prvú cenu odnieslo občianske združenie Rodinná Rozprávka. Organizáciou odborných seminárov a praktických workshopov pomáhajú členovia združenia budúcim rodičom pripraviť sa na príchod dieťaťa. Pomocou moderných didaktických metód radia mladým rodičom, ako postupovať v prvých rokoch výchovy ich detí, vytvárajú záujmové krúžky pre deti v staršom veku a v neposlednom rade sa starajú o seniorov a o ich inklúziu do spoločnosti. Interaktívnymi prvkami spájajú rôzne generácie, aby sa od seba navzájom učili a spríjemňovali si spoločné chvíle.

  o.z. Rodinna Rozpravka

  Najaktívnejším dobrovoľníkom roka 2018 sa stala Mária Čičková, ktorá aktívne pôsobí v o. z. Rozum a cit a okrem toho sa zapája ako dobrovoľníčka v rámci iniciatívy Naše Mesto.

  „Žijeme v rýchlom svete, kde sú väčšinou všetci zaneprázdnení svojimi vlastnými životmi. Málokedy má človek čas zastaviť sa a pomôcť niekomu v ťažkej situácii. Aj napriek tomu sú však v našej spoločnosti stále ľudia, ktorí venujú svoj život podpore ostatných. Chceli sme sa im preto poďakovať za ich ťažkú prácu a prejaviť im podporu formou získania grantu pre ich ďalšie aktivity,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Hostia

  V roku 2018 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia 207 projektov celkovou sumou 1,8 milióna eur, vďaka ktorým sa podarilo prispieť k zlepšeniu kvality života v žilinskom regióne aj mimo neho. Nadácia sa v minulom roku zameriavala hlavne na technické a jazykové vzdelávanie pre deti a mládež, budovanie športových areálov, podporu športových klubov a eko-mobilitu. „Chceme vytvoriť pre deti a mládež lepšie podmienky pre ich rozvoj,“ doplnil Dušan Dvořák. „Preto aj v roku 2019 plánujeme pokračovať v podpore týchto aktivít. Veľká výzva je pre nás bike sharing – verejné bicykle, ako alternatíva k mestskej doprave. Dúfame, že ich Žilinčania príjmu s potešením a budú pre nich prínosom a oživením,” uzavrel.

  Rok 2018 v číslach:

  • viac ako 207 projektov a 1,8 milióna eur prerozdelených na podporu a rozvoj športu, vzdelávania, mobility, dobrovoľníctva a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti,
  • 195 partnerských organizácií,
  • 161 dobrovoľníkov a 781 dobrovoľníckych hodín.

  Koncert vecera

 • 10
  jan
  2019
  books

  Kúzelné čítanie v Krajskej knižici v Žiline

  Krajská knižnica v Žiline zaradila do svojej zbierky nové interaktívne tituly kníh zo série Kúzelné čítanie s elektronickým perom. Vďaka nim sa deti zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo užitočných informácií napríklad o ľudskom tele, o prírode, ale precvičiť si môžu aj anglický alebo nemecký jazyk. Knihy nájdu čitatelia v oddelení literatúry pre deti a mládež. V knižnici taktiež pribudli a...

  Viac
  10
  jan
  2019
  books

  Kúzelné čítanie v Krajskej knižici v Žiline

  Krajská knižnica v Žiline zaradila do svojej zbierky nové interaktívne tituly kníh zo série Kúzelné čítanie s elektronickým perom. Vďaka nim sa deti zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo užitočných informácií napríklad o ľudskom tele, o prírode, ale precvičiť si môžu aj anglický alebo nemecký jazyk. Knihy nájdu čitatelia v oddelení literatúry pre deti a mládež.
  V knižnici taktiež pribudli aj nové edukačné hry, prostredníctvom ktorých sa deťom rozvíja ich predstavivosť a fantázia, ale aj kritické  myslenie. Finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu a hier poskytla Nadácia Kia Motors Slovakia. V rámci realizácie projektu  zabezpečila nadácia aj prostriedky na technické vybavenie klubovej miestnosti. Tu sa častokrát konajú kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia organizované knižnicou a komunitou.

 • 14
  dec
  2018
  Novy nabytok v detskych izbach

  Spolu so Žilinskou župou vytvárame v nemocniciach prostredie priateľské k rodinám

  Námestovo, 13. decembra 2018 – V Oravskej poliklinike Námestovo bol vybudovaný nový priestor pre rodičov s deťmi. Projekt vytvárania kútikov pre rodiny a dieťa v poliklinike a štyroch nemocniciach Žilinskej župy sa realizuje vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorá ho podporila sumou 21 969 eur. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prispel sumou 10-tisíc eur. „Návšteva matky s dieťaťom p...

  Viac
  14
  dec
  2018
  Novy nabytok v detskych izbach

  Spolu so Žilinskou župou vytvárame v nemocniciach prostredie priateľské k rodinám

  Námestovo, 13. decembra 2018V Oravskej poliklinike Námestovo bol vybudovaný nový priestor pre rodičov s deťmi. Projekt vytvárania kútikov pre rodiny a dieťa v poliklinike a štyroch nemocniciach Žilinskej župy sa realizuje vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorá ho podporila sumou 21 969 eur. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prispel sumou 10-tisíc eur.

  Nove detske izby

  „Návšteva matky s dieťaťom pri absolvovaní odborných vyšetrení často trvá viac ako hodinu, k tomu treba prirátať čas na cestovanie z domova.  A práve z tohto dôvodu bolo potrebné v poliklinike  takýto priestor vytvoriť,“ uviedla riaditeľka Oravskej polikliniky Námestovo Mária Šišková.

  Kútik pre rodičov s deťmi sa nachádza na treťom poschodí v hlavnej budove Oravskej polikliniky a doposiaľ tam takýto priestor nebol. Kútik je vybavený dvoma prebaľovacími pultami, veľkým pultom s umývadlami a mikrovlnnou rúrou, či kreslami na kojenie. V ďalšej časti je detský nábytok a hračky. So skrášlením a vymaľovaním priestorov v kútiku námestovskej nemocnice pomáhali študenti Spojenej školy – Strednej umeleckej školy v Nižnej, pod vedením učiteľa Miroslava Knapa.

  „Samozrejme, že cieľom je skrátiť čas čakania v ambulanciách na minimum, ale ak už je čakacia doba nevyhnutá, tak nech ju môžu rodičia s deťmi stráviť v príjemnejšom prostredí. Súčasne tieto priestory budú slúžiť na vzdelávanie v preventívnych programoch, s ktorými je dôležité začať už od detstva. Aby si deti zvykali na to, že treba vedieť poskytnúť prvú pomoc alebo aká je prevencia rôznych ochorení. Čiže možností využitia týchto priestorov je viac,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

  Z prostriedkov Nadácie Kia Motors Slovakia budú do konca tohto roka doplnené a zmodernizované už existujúce miestnosti pre malých pacientov aj v štyroch nemocniciach Žilinskej župy (Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne, Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej a Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci).

  Sprievodny program Novy nabytok

 • 5
  dec
  2018
  Ocenenie

  Zahlasujte za Naj projekt roku 2018

  Nadácia Kia Motors Slovakia bude dňa 16. januára 2019 už po tretíkrát odovzdávať ocenenia v kategórii Najlepší projekt roku 2018. Hlasujte na: https://www.sli.do/ Zadajte kód: #NAJPROJEKT Projekty, za ktoré môžete hlasovať: Pumptrack na Vodnom diele Žilina - Nadácia Kia Motors Slovakia Športový park Pumptrack vybudovala Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci s Filipom Polcom, majstr...

  Viac
  5
  dec
  2018
  Ocenenie

  Zahlasujte za Naj projekt roku 2018

  Nadácia Kia Motors Slovakia bude dňa 16. januára 2019 už po tretíkrát odovzdávať ocenenia v kategórii

  Najlepší projekt roku 2018.

  Hlasujte na: https://www.sli.do/

  Zadajte kód: #NAJPROJEKT

  Projekty, za ktoré môžete hlasovať:

  1. Pumptrack na Vodnom diele Žilina – Nadácia Kia Motors Slovakia

  Športový park Pumptrack vybudovala Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci s Filipom Polcom, majstrom sveta v mestských zjazdoch na bicykloch. Princípom jazdy na pumptrackovej dráhe, ktorá slúži nielen pre bicykle, ale aj kolobežky či in-line korčule je „pumpovanie“ vlastného tela do vĺn a zákrut tak, aby naberalo stále vyššiu rýchlosť bez používania pedálov alebo odrážania sa. Ten, kto to aspoň raz skúsil vie, že je to veľká drina, ale aj veľká zábava.

  deti pod vedením inštruktorov

   

   

   

   

   

   

   

  2. Učiť sa umením/Umenie učiť sa – Nová synagóga Žilina

  Občianske združenie Truc sphérique zorganizovalo v kultúrnom centre Nová synagóga viac ako 100 vzdelávacích programov pre 3,000 detí a mladých ľudí. Žiaci a študenti materských, základných, stredných a vysokých škôl tak mohli zažiť interaktívne výstavy, prednášky a vzdelávacie workshopy, ktoré viedli kvalifikovaní lektori a umelci.

  Truc Spherique

  3. Inklúzia hrou – Špeciálne olympiády Slovensko

  Cieľom projektu bolo prostredníctvom športu spojiť čo najviac detí a dospelých s mentálnym postihnutím s deťmi a dospelými bez mentálneho postihnutia, zotrieť tak predsudky, vytvoriť komunitu a nové priateľstvá. Spolu 30 dobrovoľníkov a slovenských úspešných olympionikov zrealizovalo na školách ukážkové hodiny o tom, ako má správna inklúzia vyzerať.

   

  detske olympiady

  4. Detské kútiky zdravotníckych zariadení Žilinského samosprávneho kraja – ŽSK

  Do novozriadených detských kútikov v zdravotníckych zariadeniach ŽSK pribudli hračky, interaktívne tabule a nábytok. Vytvorenie príjemného prostredia pre deti a rodičov prispelo k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pozitívne pôsobí na zdravotný stav detských pacientov.

  Detský kútik Detské oddelenie KNsP Čadca 1

  5. Zelené športovisko pre všetkých – Lukostrelecký klub Reflex Žilina

  Pri obci Teplička nad Váhom vyrástla nová multifunkčná plocha na účely lukostrelnice a organizovania športovo-rekreačných podujatí pre širokú verejnosť. V rámci projektu bola celá plocha zrevitalizovaná, oplotená a bola vybudovaná nová prístupová cesta. Naplno športovať sa na nej začne na jar 2019.

  Lukostrelba Reflex

  V prípade že Vás žiadny z nominovaných projektov nezaujal, pošlite nám návrh na projekt, ktorý by sme mohli v Žilinskom kraji zrealizovať.

  Dvoch z vás vyžrebujeme a budete sa môcť zúčastniť slávnostného odovzdávania filantropických ocenení Nadácie KMS a stretnúť sa s Emmou Drobnou, hlavnou hviezdou večera.

  Hlasovať môžete do 12.00 hod. 16. Decembra 2018 na tomto linku: https://www.sli.do/ a zadajte kód #NAJPROJEKT


Grantové programy 2018

 • Smart región – Vzdelávanie 2018

Grantová výzva pre základné školy v žilniskom regióne na podporu technického a jazykového vzdelávania priniesla celkovo 84 žiadostí. Zoznam všetkých podporených organizácií, ktoré tento rok získavajú grant nájdete na linku nižšie. Rozdelené sú v 3 kategóriách: Technická dielňa, Smart Lego a Digitálna učebňa. Podporené projekty Vzdelávanie 2018 – Smart región.

Podmienky grantu na stiahnutie tu.


 • Šport v regióne 2018

Tento rok sa nám podarilo z 220 prijatých projektov vyžrebovať zaujímavý mix aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj športov v Žilinskom kraji. Deti a mládež do 18 rokov si budú môcť vybrať – z tých klasických je to futbal, basketbal, tenis, stále populárnejší floorbal, ale aj rybárstvo, krasokorčuľovanie, tanec, motokáry či šach. Celý zoznam nájdete tu: podporené projekty šport 2018


 • Dobrovoľníctvo 2018

V grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji sa môžeme zapojiť do týchto aktivít a pomôcť tak svojej komunite: podporené projekty dobrovoľníctvo 2018


Máte otázku ohľadom grantov Nadácie Kia Motors Slovakia?

Kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Holúbková, na tel.: 041/ 515 1522, 0911 146 001;  E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk


Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353