O nadácii

Náš príbeh sa začal oficiálnou registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 6. decembra 2013 a víziou byť silným a spoľahlivým partnerom. Založila nás spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne. Zároveň automobilka Kia chce byť celoživotným partnerom nielen v oblasti automobilov, ale aj za týmito hranicami, a práve Nadáciu vníma ako možnosť obohatenia komunity, v ktorej pôsobí.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá urobí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Zároveň tužíme byť silným, flexibilným, transparentným, otvoreným a dôveryhodným partnerom v oblastiach, kde bude naša pomoc a asistencia prospešná a vítaná.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Eek-Hee Lee, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Min-Soo Lee, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Zamestnancom nadácie je Sidónia Gregová, ktorá je zodpovedná za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Je zároveň kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na nadacia@kia.sk alebo na telefónnom čísle 041 / 515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?


 1. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:
 • Čislo účtu: 3276396353/0200
 • IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353
 1. Darovaním 2 % zdaňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.

Potrebné údaje do daňového priznania alebo do vyhlásenia o asignovaní 2 %.:

 • IČO/SID: 42349826 (SID nevypĺňame)
 • Právna forma: Nadácia
 • Obchodné meno (názov): Nadácia Kia Motors Slovakia
 • Sídlo-ulica: Jána Nepomuckého
 • Súpisné/orintačné číslo: 1282/1
 • PSČ: 01301
 • Obec: Teplička nad Váhom 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Zobraziť viac Zobraziť menej
Pohnime svetom spoločne!

Aktuality

 • 16
  sep
  2016
  park

  Park Ľ. Štúra má byť po rekonštrukcii modernou vizitkou mesta

  Prvá fáza rekonštrukcie Parku Ľudovíta Štúra v Žiline ide podľa plánu a hotových je zhruba 40 percent prác naplánovaných na tento rok. "Očakávam, že do konca tohto roku budú dokončené spevnené plochy, rekonštrukcia verejného osvetlenia, kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky na fontány a premiestnené detské ihrisko," uviedol primátor Žiliny Igor Choma. Prvú fázu rekonštrukcie financuje z väčše...

  Viac
  16
  sep
  2016
  park

  Park Ľ. Štúra má byť po rekonštrukcii modernou vizitkou mesta

  Prvá fáza rekonštrukcie Parku Ľudovíta Štúra v Žiline ide podľa plánu a hotových je zhruba 40 percent prác naplánovaných na tento rok.
  “Očakávam, že do konca tohto roku budú dokončené spevnené plochy, rekonštrukcia verejného osvetlenia, kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky na fontány a premiestnené detské ihrisko,” uviedol primátor Žiliny Igor Choma.
  Prvú fázu rekonštrukcie financuje z väčšej časti práve naša Nadácia Kia Motors Slovakia sumou zhruba 500.000 eur, zvyšných 300.000 eur ide z rozpočtu mesta Žilina. Práce sa rozbehli naplno, časť projektu rekonštrukcie realizuje priamo nadácia prostredníctvom dodávateľov, verejné osvetlenie robí pre mesto subdodávateľ.
  Správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák doplnil, že konečný termín je nastavený najneskôr do začiatku zimy, teda do konca novembra. “Veríme, že sa podarí všetko zrealizovať. Rekonštrukcia je náročná časovo aj finančne, ale máme s mestom dohodu, že v budúcom roku by sme ju chceli doviesť do finálnej podoby. Tak, aby park bol moderným parkom, ktorý je naozaj vizitkou pre mesto Žilina a príjemným priestorom pre jeho občanov,” uzavrel Dvořák.
  Rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra je rozdelená do troch fáz, dokončená by mala byť v roku 2017. Rozpočet na celú rekonštrukciu je zhruba 1,7 milióna eur.

 • 14
  sep
  2016
  69

  Rekonštrukcia detskej pediatrie a ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

  Máme pre vás dobré správy! Už čoskoro odovzdáme zrekonštruovanú budovu detskej pediatrie a ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Môžete sa tešiť na novú a vymaľovanú fasádu, vynovený malý park, vymaľované interiéry a veľa ďalšieho. Sledujte nás aj na facebooku -  Nadácia Kia    ...

  Viac
  14
  sep
  2016
  69

  Rekonštrukcia detskej pediatrie a ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

  Máme pre vás dobré správy! Už čoskoro odovzdáme zrekonštruovanú budovu detskej pediatrie a ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Môžete sa tešiť na novú a vymaľovanú fasádu, vynovený malý park, vymaľované interiéry a veľa ďalšieho. Sledujte nás aj na facebooku –  Nadácia Kia

   

   

 • 23
  jún
  2016
  screenshot.838

  Detská anglická univerzita

  Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje počas letných prázdnin Detskú anglickú univerzitu realizovanú vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita bude prebiehať dennou formou v dvoch termínoch:  08.-12.08.2016   15.-19.08.2016 Začiatok programu Detskej anglickej univerzity je denne od 8:00 hod. a ukončenie je o 14:00 hod. s možnosťou využiť detskú družinu od 07:00 – 08:00 hod. a popol...

  Viac
  23
  jún
  2016
  screenshot.838

  Detská anglická univerzita

  Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje počas letných prázdnin Detskú anglickú univerzitu realizovanú vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita bude prebiehať dennou formou v dvoch termínoch: 

  1. 08.-12.08.2016  
  2. 15.-19.08.2016

  Začiatok programu Detskej anglickej univerzity je denne od 8:00 hod. a ukončenie je o 14:00 hod. s možnosťou využiť detskú družinu od 07:00 – 08:00 hod. a popoludní od 14:00 – 16:00 hod. Autobusová doprava je zabezpečená.

   Kritéria výberu:

  • Dieťa vo veku 6-14 rokov (žiak základnej školy v rámci Žilinského kraja).
  • Všetky prihlásené deti absolvujú vstupný jazykový test, na základe ktorého  budú  rozdelené do jednotlivých skupín.
  • Kompletne vyplnené tlačivá – Prihláška na Detskú anglickú univerzitu (stiahnuť) a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov (stiahnuť) odoslané do stanoveného termínu.

  Prihlášku na Detskú anglickú univerzitu a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov zašlite naskenované na e-mailovú adresu danica.laukova@vazilina.sk najneskôr do 18. júla 2016.

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!

 • 27
  máj
  2016
  screenshot.841

  Automobilová JUNIOR Akadémia

  Nadácia Kia Motors Slovakia informuje o spoločnom projekte 3 automobiliek, 3 univerzít a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky s názvom Automobilová JUNIOR Akadémia. Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakulto...

  Viac
  27
  máj
  2016
  screenshot.841

  Automobilová JUNIOR Akadémia

  Nadácia Kia Motors Slovakia informuje o spoločnom projekte 3 automobiliek, 3 univerzít a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky s názvom Automobilová JUNIOR Akadémia.

  Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia a Kia Motors Slovakia spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a Žilinskou univerzitou v Žiline spúšťajú spoločný projekt Automobilovej JUNIOR Akadémie 2016 (AJA). Ambíciou projektu je priblížiť hravou formou mladým ľuďom štúdium technických odborov a otvoriť verejnú a odbornú diskusiu na tému ohrozenia konkurencieschopnosti priemyslu nezáujmom o štúdium technických odborov.

  Prvý ročník AJA sa otvára v mestách sídiel výrobných závodov slovenských automobiliek v Trnave 11.7.- 15.7.2016, Žiline 25.7.- 29.7.2016 a Bratislave 22.8.- 26.8.2016. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke http://ajakademia.sk/.

  AJA_letak_Zilina_A5_na web

   


Grantové programy

 


MOMENTÁLNE NIE SÚ OTVORENÉ ŽIADNE GRANTOVÉ PROGRAMY.

O všetkých novinkách a otvorených grantových programoch vás budeme informovať na našich webových stránkach alebo sa staňte fanúšikom Nadácie Kia Motors Slovakia na Facebooku a nič nové Vám neunikne. (www.facebook.com/nadaciakia)

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, canada goose udsalg ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne číslo:

041 / 515 1523 alebo 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

Kontaktná osoba:

Sidónia Gregová – Projektový koordinátor

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.