O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Jeong-Ick Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Branislav Hadár, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Holúbková a Michaela Shahbazi zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii a darcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia a schopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie
 3. logomanuál na to ako logo správne používať
 4. predpripravené plagáty/bannery pri podpore vzdelávania a športu

podpora vzdelavania

Banner – podpora vzdelávania na stiahnutie

Banner - podpora športu na stiahnutie

Banner – podpora športu na stiahnutie

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

Logomanuál na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018Výročná správa za rok 2016 na stiahnutie.

Výročná správa za rok 2017 na stiahnutie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma)
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma) – zrušiť súhlas
 • Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
 • Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
 • Námietka proti spracúvaniu osobných údajov
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 12
  feb
  2019
  lyziarska skola 2018

  Detská lyžiarska škola 2019 – REGISTRÁCIA OTVORENÁ

  Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas jarných prázdnin Detskú lyžiarsku školu pre deti, ktorá bude realizovaná dennou formou, v termíne od 04.03. - 08.03.2019. Miesto: Vrátna Free Time Zone alebo Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude   zabezpečená (detaily spresníme prihláseným záujemcom). Čas: Začiatok programu lyžiarskej školy je o 7:00 hod. a ukončenie je o 14:0...

  Viac
  12
  feb
  2019
  lyziarska skola 2018

  Detská lyžiarska škola 2019 – REGISTRÁCIA OTVORENÁ

  Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas jarných prázdnin Detskú lyžiarsku školu pre deti, ktorá bude realizovaná dennou formou, v termíne od 04.03. – 08.03.2019.

  Miesto: Vrátna Free Time Zone alebo Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude   zabezpečená (detaily spresníme prihláseným záujemcom).

  Čas: Začiatok programu lyžiarskej školy je o 7:00 hod. a ukončenie je o 14:00 hod.

  Účastníci: Žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -11 rokov.


  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte a podpíšte priloženú Záväznú prihlášku (stiahnuť) spolu so Súhlasom so spracúvním osobných údajov (stiahnuť) a zašlite ich naskenované na e-mailovú adresu kurzy@fatraski.sk


   

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • stravovanie (desiata a obed) a celodenný pitný režim,
  • autobusovú dopravu,
  • poistenie,
  • certifikovaných inštruktorov a dozor,
  • možnosť zapožičania lyžiarskeho výstroja priamo v stredisku za zvýhodnenú cenu 25 EUR/osoba/kurz (náklady na zapožičanie hradí rodič sám).

  Program:

  • 07:00-07:45     Doprava do strediska
  • 07:45-08:15     Animačný program
  • 08:15-08:30     Desiata
  • 08:30-11:00     Výučba lyžovania
  • 11:00-11:30      Obed
  • 11:30-13:00     Výučba lyžovania
  • 13:15-14:00     Doprava domov

  Prihlasovanie:

  • Začiatok prihlasovania: utorok, 19. 02. 2019 o 9:00 hodine.
  • O účasti bude rozhodovať rýchlosť prihlásenia. Výber detí bude realizovaný na základe poradia prijatia správne a úplne vyplnených prihlášok a sprievodných dokumentov, ktoré nájdete od utorka 19. 02. na webstránke nadácie: http://www.nadaciakia.sk/#news-detail-958.

  Dôležité informácie:

  • Účasť dieťaťa v Detskej lyžiarskej škole je podmienená uhradením týždňového skipasu pre každé zúčastnené dieťa rodiča v prvý deň lyžiarskej školy. Výška týždenného skipasu pre lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone je v sume 30 EUR a pre Snowland Valčianska dolina v sume 30 EUR.
  • V prípade nepriaznivého počasia si vyhradzujeme právo zrušiť Detskú lyžiarsku školu 2019.

  Lyžiarska škola 2019 infografika

 • 6
  feb
  2019
  2%

  Aj z vašich 2% sme v minulom roku podporili vyše 200 projektov

  V roku 2018 rozdelila Nadácia Kia Motors Slovakia sumu 1,8 milióna eur medzi 207 projektov, ktoré sa zameriavali na: šport, vzdelávanie, eko-mobilitu, dobrovoľníctvo, zdravotnú starostlivosť. „Chceme vytvoriť pre deti a mládež lepšie podmienky pre ich rozvoj,“ povedal Branislav Hadár, správca nadácie. „Preto aj v roku 2019 plánujeme pokračovať v podpore týchto aktivít. Veľká výzva j...

  Viac
  6
  feb
  2019
  2%

  Aj z vašich 2% sme v minulom roku podporili vyše 200 projektov

  V roku 2018 rozdelila Nadácia Kia Motors Slovakia sumu 1,8 milióna eur medzi 207 projektov, ktoré sa zameriavali na:

  • šport,
  • vzdelávanie,
  • eko-mobilitu,
  • dobrovoľníctvo,
  • zdravotnú starostlivosť.

  „Chceme vytvoriť pre deti a mládež lepšie podmienky pre ich rozvoj,“ povedal Branislav Hadár, správca nadácie. „Preto aj v roku 2019 plánujeme pokračovať v podpore týchto aktivít. Veľká výzva je pre nás bike sharing – verejné bicykle, ako alternatíva k mestskej doprave. Dúfame, že ich Žilinčania príjmu s potešením a budú pre nich prínosom a oživením,” uzavrel.

  Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o darovanie vašich 2%. Bez nich by sme projekty ako Bike sharing, Pumptrack alebo Detskú anglickú univerzitu realizovali len veľmi ťažko. Všetky dokumenty na darovanie 2% nájdete tu.

  Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

  Rok 2018 v číslach:

  • viac ako 207 projektov a 1,8 milióna eur prerozdelených na podporu a rozvoj športu, vzdelávania, mobility, dobrovoľníctva a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti,
  • 195 partnerských organizácií,
  • 161 dobrovoľníkov a 781 dobrovoľníckych hodín.

  Truc Spherique aj tancujeme Kids practicing at pumptrack

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania 2 % alebo aktivít Nadácie Kia Motors Slovakia nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@nadaciakia.sk.

   

 • 4
  feb
  2019
  dualne vzdelavanie

  Poznáte šikovných deviatakov?

  Ak áno, povedzte im o systéme duálneho vzdelávania Kia Motors Slovakia plnom výhod. V školskom roku 2019/2020 sa otvárajú nasledovné odbory: Mechanik špecialista automobilovej výroby (3-ročný odbor), SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4-ročný odbor), Spojená škola, Martin Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika (4-ročný od...

  Viac
  4
  feb
  2019
  dualne vzdelavanie

  Poznáte šikovných deviatakov?

  Ak áno, povedzte im o systéme duálneho vzdelávania Kia Motors Slovakia plnom výhod.

  V školskom roku 2019/2020 sa otvárajú nasledovné odbory:

  • Mechanik špecialista automobilovej výroby (3-ročný odbor), SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4-ročný odbor), Spojená škola, Martin
  • Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika (4-ročný odbor), SOŠ elektrotechnická, Žilina

  Dokedy je potrebné podať prihlášku?

  Do 15. marca 2019

  Viac informácií a podmienky systému duálneho vzdelávania nájdete na webovej stránke www.kia.sk Kariéra Študenti Duálne vzdelávanie.

  QR_kod_-dualne vzdelavanie

  V prípade dodatočných otázok kontaktujte Martina Hollého z oddelenia vzdelávania:

  Tel.: 041/515 1717

  Email: mholly@kia.sk

  Prihláška na stiahnutie tu: prihláška

  dualne vzdelavanie letak

  zdroj: Eva Kľačanová, Kia Family News, Január 2019

 • 1
  feb
  2019
  aplikácia BikeKIA je spustená

  Bike sharing – spúšťame registráciu na appke BikeKIA

  Už od 1. februára 2019 sa môžu nadšenci cyklistiky a ekologickej dopravy registrovať do systému bikesharingu. Systém zdieľania bicyklov v Žiline pod značkou BikeKIA je pripravený na spustenie, žilinská radnica čaká už len na priaznivé počasie. Koncom minulého roka sa dokončila inštalácia dokovacích staníc a následne sa zrealizovala neverejná testovacia prevádzka systému. Zdieľané bicykle sa p...

  Viac
  1
  feb
  2019
  aplikácia BikeKIA je spustená

  Bike sharing – spúšťame registráciu na appke BikeKIA

  Už od 1. februára 2019 sa môžu nadšenci cyklistiky a ekologickej dopravy registrovať do systému bikesharingu. Systém zdieľania bicyklov v Žiline pod značkou BikeKIA je pripravený na spustenie, žilinská radnica čaká už len na priaznivé počasie.

  bike sharing už čoskoro v Žiline

  Koncom minulého roka sa dokončila inštalácia dokovacích staníc a následne sa zrealizovala neverejná testovacia prevádzka systému. Zdieľané bicykle sa počas skúšobnej doby osvedčili a do riadnej prevádzky by mali byť nasadené najneskôr v apríli. Všetko však záleží od poveternostných podmienok. „Systém aj bicykle máme pripravené, spustenie plánujeme predbežne na 1. apríl 2019. V prípade avizovaného dlhodobo zlepšeného počasia vyskladníme bicykle už skôr a Žilinčania ich tak budú môcť využívať,“ uviedol Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility na Mestskom úrade v Žiline.

  Už od februára sa však budú môcť záujemcovia zaregistrovať do systému prostredníctvom webovej stránky www.bikekia.sk alebo cez mobilnú aplikáciu BikeKIA, ktorá je prístupná tak pre Android, ako aj pre iOS. Registrácia je jednoduchá a je zdarma, stačí zadať svoje osobné údaje a údaje z platobnej karty. „Hoci bude žilinský bikesharing bezplatný, platobná karta je pri registrácii nutná kvôli možným sankciám za poškodenie, či neskoré vrátenie bicykla,“ vysvetlil Ľuboš Slebodník. Následne po registrácii si cyklista pomocou smartfónu daný bicykel zo stojanu otvorí. Skúsenosti z iných miest hovoria, že priemerná doba zapožičania bicykla je 15 až 20 minút. Užívatelia budú mať možnosť požičať si ho zdarma na jednu hodinu, a to viackrát za deň. Stačí ho vždy do hodiny vrátiť a požičať si ďalší.

  Projekt bikesharingu v Žiline zastrešuje Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá nielenže projekt zafinancovala, ale vyberala aj dodávateľov systému a samotných stavebných prác. „Nadácia dlhodobo podporuje výstavbu cyklociest v regióne, rovnako aj rozvoj športu, preto bolo vybudovanie systému verejných bicyklov pre nás ďalším prirodzeným krokom. Dúfame, že ho Žilinčania príjmu s potešením a mestské bicykle budú pre nich príjemnou alternatívou k hromadnej doprave,“ vyjadril sa Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Žilinským cyklistom bude k dispozícii 20 staníc, ktoré majú spolu 160 dokovacích stojanov so 120 bicyklami. Dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly v meste. Počas prvotnej fázy projektu bude mesto využívanie jednotlivých staníc analyzovať a následne vyhodnotí lokality, do ktorých by bolo vhodné umiestniť ďalšie stanice. „Projekt bikesharingu je ukážkovým príkladom ako sa má podporovať mobilita a ekologická doprava v meste. Žilinčanom, ale i návštevníkom mesta o chvíľu ponúkneme bezplatné využívanie bicyklov na krátke trasy a ja pevne verím, že sa táto forma prepravy pre nich stane populárnou a obľúbenou. Vďaka bicyklu sa budú môcť pomerne rýchlo dopraviť tam, kam potrebujú a to bez toho, aby zaťažili ovzdušie výfukovými plynmi,“ uzavrel primátor Žiliny Peter Fiabáne.


Grantové programy 2019

Nové grantové výzvy pre rok 2019 budeme spúšťať v mesiacoch február/marec. Sledujte našu webstránku alebo Facebook https://www.facebook.com/nadaciakia/, kde zverejníme nové grantové programy aj ich podmienky.

 


Máte otázku ohľadom grantov Nadácie Kia Motors Slovakia?

Kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Holúbková, na tel.: 041/ 515 1522, 0911 146 001;  E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk


Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353