O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Hurajová a Michaela Shahbazi zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 20
  feb
  2018
  Nadácia Kia otvára program Dobrovoľníctvo 2018

  Dobrovoľníctvo 2018 – otvorené

  Nadácia Kia Motors Slovakia (KMS) sa rozhodla aj v roku 2018 podporiť dobrovoľnícke aktivity neziskových organizácii v žilinskom regióne. Od zamestnancov Kia Motors Slovakia preto od 19. februára žiadame odporučiť organizácie, v ktorých sú zamestnanci sami aktívni ako dobrovoľníci alebo inak zaangažovaní a stali by sa keymanmi = sprostredkovateľmi medzi touto organizáciou a Nadáciou KMS. Pomáha...

  Viac
  20
  feb
  2018
  Nadácia Kia otvára program Dobrovoľníctvo 2018

  Dobrovoľníctvo 2018 – otvorené

  Nadácia Kia Motors Slovakia (KMS) sa rozhodla aj v roku 2018 podporiť dobrovoľnícke aktivity neziskových organizácii v žilinskom regióne.

  Od zamestnancov Kia Motors Slovakia preto od 19. februára žiadame odporučiť organizácie, v ktorých sú zamestnanci sami aktívni ako dobrovoľníci alebo inak zaangažovaní a stali by sa keymanmi = sprostredkovateľmi medzi touto organizáciou a Nadáciou KMS. Pomáhali by s komunikáciou a organizovaním dobrovoľníckych aktivít.

  Čo ponúkame organizácii?

  • Z nadácie dostane grant vo výške  maximálne 1 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít

  Aké podmienky je potrebné splniť?

  • Prostriedky čerpané z grantu musia súvisieť s dobrovoľníckymi aktivitami.
  • Projektová žiadosť musí obsahovať návrh dobrovoľníckej aktivity vrátane počtu potrebných dobrovoľníkov.
  • Realizácia dobrovoľníckych aktivít a celého projektu musí byť uskutočnená v období apríl – september 2018.
  • Záverečná správa obsahujúca zoznam dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity, ako aj názov a dátum podujatia, musí byť vypracovaná do konca septembra 2018.
  • Plánované dobrovoľnícke aktivity musia byť realizované v Žilinskom kraji.

  Oprávnené náklady z grantu:

  • materiál, vybavenie, nástroje, pomôcky potrebné na realizáciu dobrovoľníckych aktivít.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
  • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
  • cestovné náklady a ubytovanie,
  • občerstvenie.

  Podať projekt je možné prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk. Pred vstupom do systému je potrebná nová registrácia organizácie. Postup nájdete priamo na webovej stránke. Dôležité upozornenie, pri registrácii si prosím vyberte grantový program – Dobrovoľníctvo 2018

  Po registrácii sa môže nezisková organizácia už prihlásiť na webový portál a začať s prípravou projektu. Uzávierka na odoslanie projektového formulára je do 12. marca 2018.

  Aktívni a budúci keymani, prosíme prihláste sa nám po registrácii neziskovej organizácie aj na hurajova@nadaciakia.sk. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa registrácie projektov, kontaktujte taktiež našu projektovú koordinátorku Luciu Hurajovú.

 • 5
  feb
  2018
  Lyžiarska škola 2018

  Detská lyžiarska škola 2018 – kapacita naplnená. Ďakujeme všetkým záujemcom a tešíme sa na krásne zážitky!

  Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas jarných prázdnin Detskú lyžiarsku školu, ktorá bude realizovaná dennou formou, v termíne od 19.02.-23.02.2018. Miesto: Vrátna Free Time Zone alebo Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude zabezpečená (detaily spresníme prihláseným záujemcom). Čas: Začiatok programu lyžiarskej školy je o 7:00 hod. a ukončenie je o 14:00 hod. Úča...

  Viac
  5
  feb
  2018
  Lyžiarska škola 2018

  Detská lyžiarska škola 2018 – kapacita naplnená. Ďakujeme všetkým záujemcom a tešíme sa na krásne zážitky!

  Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas jarných prázdnin Detskú lyžiarsku školu, ktorá bude realizovaná dennou formou, v termíne od 19.02.-23.02.2018.

  Miesto: Vrátna Free Time Zone alebo Snowland Valčianska dolina – autobusová doprava bude zabezpečená (detaily spresníme prihláseným záujemcom).

  Čas: Začiatok programu lyžiarskej školy je o 7:00 hod. a ukončenie je o 14:00 hod.

  Účastníci:  Žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -11 rokov.


  Registrácia na rok 2018 je uzavretá.


   

  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte priloženú Záväznú prihlášku (stiahnuť) spolu so Súhlasom so spracúvním osobných údajov (stiahnuť)  a zašlite ich naskenované na e-mailovú adresu kurzy@fatraski.sk.

  O účasti rozhoduje rýchlosť prihlásenia. Výber detí bude realizovaný na základe poradia prijatia správne a úplne vyplnených prihlášok a sprievodných dokumentov – prvých 60 detí bude prihlásených = účastníci lyžiarskej školy.

  Dôležité informácie:

  • Účasť dieťaťa v Detskej lyžiarskej škole je podmienená uhradením týždňového skipasu pre každé zúčastnené dieťa rodiča v prvý deň lyžiarskej školy. Výška týždenného skipasu pre lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone je v sume 30 EUR a pre Snowland Valčianska dolina v sume 25 EUR.
  • V prípade nepriaznivého počasia si vyhradzujeme právo zrušiť Detskú lyžiarsku školu 2018.

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • stravovanie (desiata a obed) a celodenný pitný režim,
  • autobusovú dopravu,
  • poistenie,
  • certifikovaných inštruktorov a dozor,
  • možnosť zapožičania lyžiarskeho výstroja priamo v stredisku za zvýhodnenú cenu (náklady na zapožičanie hradí rodič sám).

  Informácie o doprave a organizačnom zabezpečení dostane rodič/zákonný zástupca emailom od spoločnosti Fatra SKI.

  V prípade ďalších otázok kontaktujte: +421 905 528 621 Mikuláš Knapp

 • 17
  jan
  2018
  Odovzdavanie filantropických ocenení

  Filantropické ocenenia za rok 2017 poznajú svojich víťazov

  Nadácia Kia Motors Slovakia odovzdávala večer 17. januára ocenenia za filantropiu. V kategórii Nezisková organizácia roka 2017 sa na prvom mieste umiestnil Slovenský červený kríž. „Je to organizácia, ktorá má jeden z najširších dosahov na ľudí v tiesni a to nie len na Slovensku, ale celosvetovo. Tisícky hodín, ktoré strávia zamestnanci a dobrovoľníci pomáhaním iným sa dá len ťažko vyčísliť, pr...

  Viac
  17
  jan
  2018
  Odovzdavanie filantropických ocenení

  Filantropické ocenenia za rok 2017 poznajú svojich víťazov

  Nadácia Kia Motors Slovakia odovzdávala večer 17. januára ocenenia za filantropiu.

  V kategórii Nezisková organizácia roka 2017 sa na prvom mieste umiestnil Slovenský červený kríž. „Je to organizácia, ktorá má jeden z najširších dosahov na ľudí v tiesni a to nie len na Slovensku, ale celosvetovo. Tisícky hodín, ktoré strávia zamestnanci a dobrovoľníci pomáhaním iným sa dá len ťažko vyčísliť, preto sme chceli všetkým členom tejto neziskovej organizácie vyjadriť aspoň týmto spôsobom vďaku za ich každodenné úsilie,” vyjadril sa správca nadácie Dušan Dvořák.

  Nezisková organizácia roka - Slovenský červený kríž

  Nezisková organizácia roka – Slovenský červený kríž

  Ocenenie za projekt s najväčším prínosom roka 2017 získal Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Z vlastnej iniciatívy zriadil Centrum popularizácie fyziky, kde pre vyše 3,000 študentov, pedagógov a návštevníkov ročne predvádza najrôznejšie fyzikálne experimenty aj za podpory grantu z Nadácie KMS.

  Projekt s najväčším prínosom roka - Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine

  Projekt s najväčším prínosom roka – Jozef Beňuška z Gymnázia V. P. Tótha v Martine

  Najlepším dobrovoľníkom roka 2017 sa stala Žaneta Luptovcová, ktorá pôsobí v Žilinskom útulku Mojš, okrem toho je pravidelnou darkyňou krvi a zapája sa ako dobrovoľníčka v rámci iniciatívy Naše Mesto.

  Žaneta Luptovcová - Najaktívnejší dobrovoľník roka 2017

  Žaneta Luptovcová – Najaktívnejší dobrovoľník roka 2017

  „Večer Nadácie Kia Motors Slovakia bol o vyjadrení vďaky ľuďom, ktorí venovali svoj čas filantropii a pomoci druhým. Niektorí sa rozhodli vydať sa na dráhu filantropa profesionálne, iní trávia svoje voľné chvíle ako dobrovoľníci v rôznych neziskových organizáciách. Chceli sme si preto uctiť týchto ľudí a vyjadriť im vďaku a podporu do ich budúcich projektov”, povedal Dušan Dvořák.

  Večer nadácie KMS

  Večer nadácie KMS

  V roku 2017 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia 132 projektov sumou 1,8 milióna eur vďaka ktorým sa podarilo zlepšiť životy ľudí nielen v žilinskom regióne. Nadácia sa zameriavala v minulom roku hlavne na tri oblasti: vzdelávanie – technické a jazykové pre deti a mládež; šport – podpora športových klubov a ich aktivít, budovanie cyklotrás; revitalizácia zelene a rekonštrukcie oddelení na Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.

  Jasmína Jakalová

  Jasmína Jakalová

  Rebeka Malacká

  Rebeka Malacká

  „Chceme vytvoriť pre deti a mládež lepšiu budúcnosť“ hovorí Dušan Dvořák. „V roku 2018 plánujeme pokračovať v podpore vzdelávania, športu a mobility a v rámci týchto troch pilierov chceme zahájiť úplne nové projekty ktoré tu ešte neboli a pokračovať v tých ktoré sa postupom času ukázali ako tie najlepšie”.

  Rok 2017 v číslach:

  • Viac ako 132 projektov a 1,8 milióna eur prerozdelených na podporu a rozvoj športu, vzdelávania, revitalizácie zelene a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení
  • 108 partnerských organizácií
  • 198 dobrovoľníkov a 2,537 hodín dobrovoľníckych prác

 • 10
  jan
  2018
  Slávnostné otvorenie nových oddelení na FNsP

  Pokračujeme v rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

  Nové ambulancie gastroenterológie a vynovené oddelenie liečebne dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. V roku 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia pokračovala v rekonštrukcii oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Prestavbou nevyužívanej časti gastroenterologického centra a dokončením rekonštrukcie oddelenia liečebne dlhodobo chorých pacientov sa opäť podarilo s...

  Viac
  10
  jan
  2018
  Slávnostné otvorenie nových oddelení na FNsP

  Pokračujeme v rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

  Nové ambulancie gastroenterológie a vynovené oddelenie liečebne dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.

  V roku 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia pokračovala v rekonštrukcii oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Prestavbou nevyužívanej časti gastroenterologického centra a dokončením rekonštrukcie oddelenia liečebne dlhodobo chorých pacientov sa opäť podarilo skvalitniť prostredie určené na poskytovanie zdravotných služieb pacientom.

  Nové ambulancie gastroenterológie a vynovené oddelenie liečebne dlhodobo chorých vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

  Slávnostné otvorenie vynovených priestorov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

  Celková suma určená na rekonštrukčné práce bola 127 900 eur. Oddelenie liečebne dlhodobo chorých okrem renovácie priestorov dostalo i materiálne vybavenie v podobe elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom. Nadácia zakúpila 66 postelí v hodnote viac ako 109 400 eur. Podpora žilinskej nemocnice v roku 2017 tak presiahla 237 000 eur.

  Vynovené oddelenie liečebne dlhodobo chorých

  „Počas uplynulých štyroch rokov sme vynaložili nemalé úsilie a financie na rekonštrukciu oddelení pediatrie, urológie, liečebne dlhodobo chorých a gastroenterológie. Zmeny, ktoré viedli k zlepšeniu kvality poskytovaných zdravotných služieb, sú vnímané pozitívne nielen zo strany pacientov, ale aj personálu. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť k zlepšovaniu liečebného procesu a vytvoriť príjemnejšie prostredie pre pacientov,“ uviedol Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  D. Dvořák – správna Nadácie Kia Motors Slovakia

  Gastroenterologické centrum získalo po rekonštrukcii nové priestory na poskytovanie zdravotných služieb. Vznikli ambulancie pre endoskopické výkony a hepatologická ambulancia, lôžková časť pre jednodňovú chirurgiu a imunologickú liečbu ako aj priestor na vykonávanie celkovej anestézy.

  _DSC2208

  Nové gastroenterologické centrum

  „Vývoj v gastroenterológii ide za posledných desať rokov dopredu. To, čo sa kedysi robilo chirurgicky, dokážeme dnes urobiť už ambulantne, endoskopicky. Máme kvalitné prístroje, dobrých lekárov a kvalitný zdravotnícky personál. Rekonštrukciou sme získali priestor na poskytovanie zdravotných služieb,“ doplnil Ján Bašo, vedúci lekár gastroenterologického centra.

  Na oddelení liečebne dlhodobo chorých bola okrem nákupu materiálového vybavenia zrekonštruovaná aj časť B, ktorá bola v takmer pôvodnom stave. Pri prácach boli vymenené okná, podlahy, vymaľované priestory a rovnako došlo k úprave balkónov. Komfort pacientov oddelenia je momentálne na vysokej úrovni.

   

  „Spoločnosť Kia Motors Slovakia už aj v minulosti podporila i zveľadila priestory liečebne dlhodobo chorých. Vďaka ich pomoci, podpore a zabezpečení rekonštrukčných prác celého oddelenia sa podarilo vytvoriť príjemné, bezpečné, útulné i teplé prostredie pre našich pacientov i personál. Vďaka spoločnosti Kia Motors Slovakia zároveň i poskytovaním kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti môžeme podporovať zlepšenie zdravotného stavu pacientov a ich prinavráteniu do plnohodnotného života,“ uviedla Gabriela Horvátová, vedúca sestra liečebne dlhodobo chorých.

   

  Spoločnosť Kia Motors Slovakia prostredníctvom svojej nadácie a nadačného fondu podporuje Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline už štvrtý rok. V tomto období investovala do zlepšenia komfortu a liečebného procesu pacientov a personálu nemocnice takmer jeden milión eur.


Grantové programy

Zoznam schválených projektov – Vzdelávanie v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


Zoznam schválených projektov – Šport v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


 

Otvorili sme grantový zamestnanecký program  – Šport v regióne 2017

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít, klubov a turnajov v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže do 18 rokov.

Vaše návrhy projektov môžete podávať do 27. februára 2017.   

Cieľ grantového programu:

 • posilnenie príležitostí pre mladých zapojiť sa do športových a rekreačných aktivít vo svojej komunite,
 • sprístupňovanie športových aktivít pre deti a mládež,
 • podpora domácich športových turnajov a pretekov a turnajov a pretekov s medzinárodnou účasťou,
 • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Cieľová skupina:

 • deti a mládež do 18 rokov.

Kto môže žiadať o grant:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • žiadateľ musí spĺňať legislatívne podmienky ako prijímateľ podielu zaplatenej dane,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb.

Podporované aktivity:

 • materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, usporiadanie športových turnajov, pretekov a súťaží, zabezpečenie tréningov a sústredení.

Na čo môžete žiadať?

 • náklady na nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok,
 • náklady pre dobrovoľníkov: tričká, vybavenie,
 • materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily a pod.,
 • logistické náklady spojené s organizáciou turnaja, pretekov: prenájom športovísk, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie,
 • infraštruktúra turnaja, pretekov: svetlá, pódium, prenájom techniky, nábytku,
 • honoráre pre odborný personál: napríklad rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.),
 • marketing a komunikácia: publikácie, tlačové materiály, online marketing (musia byť viazané a nevyhnutné na organizáciu turnaja, pretekov a pod.) – max. do výšky 5 % z celkového projektového rozpočtu,
 • lekársky dozor.

Neoprávnené náklady:

 • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
 • cestovné náklady a ubytovanie,
 • občerstvenie.

Výška grantu

Na grant je vyčlenená suma vo výške 150 000 eur. Maximálna výška grantu je 5 000 Eur. Požadujeme spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 10 % z požadovaného projektového rozpočtu. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov. V projekte v rozpočte musí byť uvedená žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia maximálne však 5 000 eur, nie viac.  Prvé platby grantu budú realizované po podpise zmluvy vo výške 70 % z grantovanej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy.

Časový harmonogram

 • 30. január 2017                              Vyhlásenie grantového programu
 • 27. február 2017                            Uzávierka grantového programu
 • 27. február –13. marec 2017         Hodnotenie projektov
 • marec 2017                                    Oznámenie výsledkov grantového programu
 • 1. apríl – 31. august 2017              Realizácia projektov, monitoring
 • 15. september 2017                       Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu, a prečo projekt odporúča.

Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt. 

Prijímanie žiadostí

Projekt je potrebné podať najneskôr do 27. februára 2017 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

Povinné prílohy žiadosti:

 1. sken dokladu o pridelení IČO,
 2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Pri registrácii je potrebné si vybrať program EGP Región šport 2017. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia). Kvalita projektu – jeho verejnoprospešnosť, prínos pre širšiu cieľovú skupinu a komunity. Efektívnosť  rozpočtu.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

 Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Kontaktná osoba pre konzultácie:

Pre prípadné ďalšie otázky, informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Hurajová, na tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail: info@nadaciakia.sk

Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.