O nadácii

Náš príbeh sa začal oficiálnou registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 6. decembra 2013 a víziou byť silným a spoľahlivým partnerom. Založila nás spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne. Zároveň automobilka Kia chce byť celoživotným partnerom nielen v oblasti automobilov, ale aj za týmito hranicami, a práve Nadáciu vníma ako možnosť obohatenia komunity, v ktorej pôsobí.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá urobí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Zároveň tužíme byť silným, flexibilným, transparentným, otvoreným a dôveryhodným partnerom v oblastiach, kde bude naša pomoc a asistencia prospešná a vítaná.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Eek-Hee Lee, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Min-Soo Lee, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Naša nadácia sa stala od 1.1.2015 aj hrdým zamestnávateľom a jej prvým zamestnancom je kolega Jozef (Dodo) Blahušiak, ktorý je zodpovedný za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Je zároveň kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a Usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na nadacia@kia.sk alebo na telefónnom čísle 041 / 515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?


 1. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:
 • Čislo účtu: 3276396353/0200
 • IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353
 1. Darovaním 2 % zdaňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.

Potrebné údaje do daňového priznania alebo do vyhlásenia o asignovaní 2 %.:

 • IČO/SID: 42349826 (SID nevypĺňame)
 • Právna forma: Nadácia
 • Obchodné meno (názov): Nadácia Kia Motors Slovakia
 • Sídlo-ulica: Jána Nepomuckého
 • Súpisné/orintačné číslo: 1282/1
 • PSČ: 01301
 • Obec: Teplička nad Váhom 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Zobraziť viac Zobraziť menej
Pohnime svetom spoločne!

Aktuality

 • 12
  máj
  2016
  obrazok c. 1

  Región kultúrne spustí v Žilinskom kraji vlnu tvorivosti

  Zamestnanci spoločnosti Kia odporučili v rámci zamestnaneckého grantového programu projekty zamerané na podporu kultúrnych aktivít a obnovu historických pamiatok 38 neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v žilinskom regióne získalo granty z Nadácie Kia Motors Slovakia v celkovej výške 100 000 EUR  (Teplička nad Váhom) 12. máj 2016 – V rámci tohtoročného Zamestnaneckého grantového pro...

  Viac
  12
  máj
  2016
  obrazok c. 1

  Región kultúrne spustí v Žilinskom kraji vlnu tvorivosti

  • Zamestnanci spoločnosti Kia odporučili v rámci zamestnaneckého grantového programu projekty zamerané na podporu kultúrnych aktivít a obnovu historických pamiatok
  • 38 neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v žilinskom regióne získalo granty z Nadácie Kia Motors Slovakia v celkovej výške 100 000 EUR

   (Teplička nad Váhom) 12. máj 2016V rámci tohtoročného Zamestnaneckého grantového programu Región kultúrne požiadalo o podporu rekordných 139 neziskových organizácií, škôl, obcí a miest zo Žilinského kraja. Nadácia Kia Motors Slovakia prerozdelí 38 úspešným žiadateľom finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR, pričom maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 EUR. Aktuálny ročník grantového programu po prvýkrát realizuje spoločnosť Kia pod hlavičkou Nadácie Kia Motors Slovakia. Projekty odporúčali zamestnanci spoločnosti Kia, ktorí mohli takýmto spôsobom pomôcť organizáciám pôsobiacim v Žilinskom kraji. Žiadosti hodnotila komisia zložená zo zamestnancov výrobného závodu a expertov pracujúcich v oblasti kultúry. Od roku 2013 závod podporil už viac ako 100 projektov so zameraním na podporu kultúrnych aktivít a podujatí realizovaných v Žilinskom kraji.

  „Kultúra predstavuje hodnoty, pomocou ktorých je možné ľudí zabávať, vychovávať, ale i vzdelávať. Všetky podporené projekty tieto atribúty spĺňajú. Verím, že vďaka ich realizácii bude kultúrny život v žilinskom regióne pre všetky vekové kategórie ešte pestrejší a zaujímavejší,“ povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Folklórna skupina Lúčan vybuduje s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia krojáreň. V spolupráci s obcou Lúčky, každý druhý rok organizuje Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom a pravidelne sa zúčastňuje všetkých osláv v obci. V kúpeľoch Lúčky vystupujú tanečníci každý mesiac v celovečernom programe pre kúpeľných hostí,  kultúrne tradície približujú na regionálnych prehliadkach, festivaloch a iných podujatiach. Nadácia Kia Motors Slovakia tak prispieva k zachovaniu ľudových zvykov pre ďalšie generácie a ich prezentácii širokej verejnosti doma a v zahraničí.

  obrazok c. 2

  Občianske združenie RosArt usporiada v Ružomberku trojdňový Festival literatúry a súčasného umenia Spojky, ktorý chce divákom priblížiť súčasnú umeleckú tvorbu. Hlavným cieľom je šíriť umenie medzi ľuďmi, potešiť publikum a podporiť výmenu skúseností medzi „ostrieľanými“ umelcami a mladými nadšencami. Počas podujatia bude prebiehať viacero aktivít ako autorské čítanie, predstavenia pre deti a divadlo. Zaujímavosťou bude VJ-ing – súčasná vizuálna tvorba, ktorá prinesie divákovi hlboký estetický zážitok a bude mať aj umelecko-vzdelávací rozmer.

  V obci Nezbudská Lúčka sa budú vďaka grantu Nadácie Kia Motors Slovakia realizovať reštaurátorské práce na zvonoch umiestnených v malej zvonici, ktorá je najstaršou stavbou v obci. Historické zvony pochádzajúce z rokov 1837 a 1930 dostanú nové hlavy, srdcia, lineárne pohony a ovládače a obec získa atraktívnu pamiatku nielen pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov.

  Severozápadná veža kaštieľa v Tepličke nad Váhom, ktorá je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky, sa nachádza v nevyhovujúcom technickom stave. Statické poruchy, poškodená strešná krytina a murivo bezprostredne ohrozujú hmotnú podstatu pamiatky. Postupnou obnovou chce občianske združenie prinavrátiť kaštieľu jeho pôvodnú podobu. Nadácia Kia Motors Slovakia podporí financovanie remeselných prác zameraných na odstránenie nevhodných betónových výplní vetracích otvorov a prispeje k obnoveniu pôvodného ostenia, osadeniu kovových mreží umeleckým kováčom, renovácii barokových parkiet z 18. Storočia, či zreštaurovaniu starožitnej skrine a stolíka. Renovované nálezy budú sprístupnené verejnosti ako expozícia v kaštieli.

  Ďalšie informácie o podporených projektoch poskytne programový manažér Nadácie Pontis, Norbert Maur, na t. č. +421 2 5710 8123 alebo na e-mailovej adrese norbert.maur@nadaciapontis.sk.

  Zoznam podporených projektov nájdete tu.

  Kontakt pre médiá

  Dušan Dvořák

  Správca Nadácie Kia Motors Slovakia

  0903 643 858

  041/515 1512

  nadacia@kia.sk

 • 2
  máj
  2016
  _DSC6471

  Škola šmyku opäť zlepšuje praktické zručnosti mladých vodičov

  Žilina 2. máj 2016 – Už po tretíkrát žiaci stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja absolvovali Školu šmyku, ktorej tretí ročník sa dnes uskutočnil na pôde Dopravnej akadémie v Žiline. V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline organizuje župa túto špeciálnu formu vzdelávania pre študentov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia. „Spolu 115 žiakov navštevu...

  Viac
  2
  máj
  2016
  _DSC6471

  Škola šmyku opäť zlepšuje praktické zručnosti mladých vodičov

  Žilina 2. máj 2016 Už po tretíkrát žiaci stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja absolvovali Školu šmyku, ktorej tretí ročník sa dnes uskutočnil na pôde Dopravnej akadémie v Žiline. V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline organizuje župa túto špeciálnu formu vzdelávania pre študentov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia. „Spolu 115 žiakov navštevuje od minulého týždňa prednášky a semináre, ktorých cieľom je naučiť ich lepšie zvládať kritické situácie na cestách a na vlastnej koži si následne vyskúšať, ako reaguje auto pri šmyku či zrážke. Je to dôležitá aktivita najmä preto, že mladí si často neuvedomujú, aká zodpovednosť je vlastniť vodičské oprávnenie,“ informoval počas ukážkových jázd študentov predseda ŽSK Juraj Blanár.

  _DSC6401

  Jednou z oblastí, na ktorú sa dlhodobo zameriavame je zvyšovanie bezpečnosti. Hustota cestnej premávky postupne rastie, tak ako narastá aj počet nových vodičov. Praktickým tréningom si mladí ľudia otestujú ako sa správa vozidlo v neštandardných situáciách, a ako ich za volantom majú reálne zvládnuť. Preto tento projekt podporujeme už tretí rok a veríme, že absolventi školy šmyku sa vďaka nadobudnutým vodičským zručnostiam vždy zo svojich ciest vrátia domov bezpečne,“ povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  _DSC6310

  Schopnosti začínajúcich vodičov stredoškolákov sa každoročne zlepšujú. „Cítiť určitý pokrok, napríklad pri zvládaní šmyku. Pokiaľ majú študenti priestor, aby si to vyskúšali, dokážu šmyky zvládať bez problémov ako profesionáli. Podotýkam, že sú to stredoškolskí žiaci, ktorí majú veľmi krátko vodičské preukazy. Takže, v tom problém nie je. Ale v tom, že nemajú šancu naučiť sa za prijateľných podmienok zvládať tieto krízové situácie. Keby mali možnosť, myslím si, že by pohyb po cestách bol oveľa bezpečnejší,“ podotkol Bazovský. Zároveň upozornil, že mnoho mladých ľudí nezvláda jazdu a jazdí nesprávne. „Majú tendenciu sa príliš predvádzať, a to je najväčší problém. Lebo pri tom predvádzaní majú ťažší plyn, jazdia neprimerane rýchlo a tam už je problém. Pri rýchlosti nad 80 kilometrov za hodinu sa nedá zvládnuť žiaden šmyk,“ zdôraznil dopravný analytik Ján Bazovský.

  ????????????????????????????????????

  Projekt mobilnej školy šmyku podporila Nadácia Kia Motors Slovakia vo výške 2 300 Eur a Žilinský samosprávny kraj prispel čiastkou 2 500 Eur.

 • 27
  apr
  2016
  Obrazok 2

  Pacientom žilinskej nemocnice pribudnú ďalšie zrekonštruované priestory

  Automobilka Kia prostredníctvom svojej nadácie podporí obnovu nemocnice sumou 350 000 eur Rekonštrukcia oddelení žilinskej nemocnice bude pokračovať aj v roku 2016 finalizáciou pediatrického pavilónu a vybudovaním nových ambulancií urologického oddelenia Riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Ivan Mačuga a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák dnes podpí...

  Viac
  27
  apr
  2016
  Obrazok 2

  Pacientom žilinskej nemocnice pribudnú ďalšie zrekonštruované priestory

  • Automobilka Kia prostredníctvom svojej nadácie podporí obnovu nemocnice sumou 350 000 eur
  • Rekonštrukcia oddelení žilinskej nemocnice bude pokračovať aj v roku 2016 finalizáciou pediatrického pavilónu a vybudovaním nových ambulancií urologického oddelenia

  Riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Ivan Mačuga a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Predmetom je rekonštrukcia priestorov nemocnice s cieľom zlepšiť prostredie určené na poskytovanie a výkon zdravotných služieb. „Správna rada Nadácie sa rozhodla v roku 2016 kompletne zrekonštruovať vonkajšiu časť budovy pediatrie, vymeniť okná či vybudovať park v pavilóne, ako aj postaviť nové ambulancie na urologickom oddelení v predpokladanej výške 350 000 eur,“ uviedol Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Obrazok 1

  Automobilový závod prostredníctvom svojho Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis podporil nemocnicu už minulý rok, keď vďaka čiastke 368 000 eur zrekonštruoval interiér oddelenia pediatrie a detskej ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie a liečebne dlhodobo chorých. „Časť finančných prostriedkov nemocnica použila aj na nákup polohovateľných postelí a ďalšieho potrebného vybavenia izieb pre detských pacientov,“ doplnil Ivan Mačuga, riaditeľ žilinskej nemocnice.

  Ročne pediatrické oddelenie príjme viac ako 2 400 pacientov, ktorí ocenia väčší komfort, praktickosť a vzhľad. „Balkóny sú prestavané tak, aby v prípade priaznivého počasia na nich mohli pacienti tráviť čas. Výmenou okien sa zvýšil tepelný komfort a môže sa bez problémov vetrať. Spätná väzba je pozitívna najmä od pacientov a rodičov, ktorí nás navštevujú opakovane. Zlepšilo sa aj pracovné prostredie, čo oceňuje i personál,“ dodala Anna Löwingerová, vedúca sestra na pediatrickom oddelení.

  Od mája 2016 bude Nadácia Kia Motors Slovakia pokračovať rekonštrukciou obvodového plášťa budovy pediatrického pavilónu. V tejto fáze prestavby sa upraví vstup do budovy ako aj schodisko a ukončí sa výmena okien v celom objekte. Naplánované je i zateplenie a finálna úprava fasády, čím sa v budúcnosti dosiahne úspora energií. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere oddelení bol ekonomický i liečebný faktor.

  Aj vzhľad parku, ktorý je súčasťou pediatrického pavilónu, vplýva na celkový zdravotný stav pacientov. Pre najmenšie deti bude Nadácia renovovať aj izby, ktoré pacientom počas liečby poskytnú väčšie súkromie.

  „Obnovenie parku v átriu vítame z viacerých aspektov. Pre pacientov je v tomto prípade dôležitý i estetický aspekt – upravený park pôsobí pozitívnejšie. Keď prídu na návštevu rodičia a budú priaznivé klimatické podmienky, môžu tam stráviť čas návštev. Bude to pozitívne vplývať na liečebný a diagnostický proces,“ vysvetlil Juraj Kováčik, primár pediatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

  V tomto roku sa rekonštrukčné práce dotknú aj urologického oddelenia. Nadácia zrenovuje prepojovaciu chodbu medzi operačným traktom a príjmovou ambulanciou. Zároveň bude urologické oddelenie doplnené o tri nové ambulancie, čakárne a šatne pre pacientov, sociálne zariadenia a sesterskú miestnosť.

  „Rekonštrukciou prízemia urologického oddelenia vzniknú tri samostatné miestnosti pre ambulantnú starostlivosť. Skvalitní sa konziliárna starostlivosť, zlepší sa prvý kontakt pacienta s prostredím, ktorý bude prijatý plánovane alebo akútne. Taktiež sa zvýši hygienický štandard v celom urologickom pavilóne,“ povedal Roman Mráz, námestník pre zdravotnú starostlivosť a zástupca primára urologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

  Prestavbou vznikne samostatný priestor pre odborné ambulancie pri urologickom oddelení ako andrologicko-sexuologická ambulancia, litiatická ambulancia, ambulancia detskej urológie, urodynamická ambulancia a onko-urologická ambulancia.

  „Po tom, čo sme prijali pozitívne ohlasy zo strany pacientov a nemocničného personálu, nadobudol dlhodobý projekt rekonštrukcie nemocnice ešte hlbší zmysel. Sme radi, že pacienti oceňujú vynovené priestory a nemocničný personál hodnotí pozitívne zvýšené pohodlie pri vykonávaní svojich každodenných pracovných povinností,” povedal Dušan Dvořák,  správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Nadácia realizovala výberové konanie podľa štandardov obstarávania vo výrobnom závode Kia Motors Slovakia. Realizátorom rekonštrukcie bude spoločnosť PROMTO, a.s. a stavebný dozor bude vykonávať externá spoločnosť TS-ING s.r.o.

 • 25
  apr
  2016
  Obrázok 3

  Zamestnanecký grantový program Región športuje podporuje pohyb detí i dospelých

  Zamestnanci spoločnosti Kia odporučili v rámci zamestnaneckého grantového programu projekty zamerané na podporu športových aktivít v žilinskom regióne 52 úspešných mimovládnych organizácií a športových klubov získalo granty z Nadácie Kia Motors Slovakia v celkovej výške 120 000 EUR  (Teplička nad Váhom) 25. apríl 2016 – V tomto roku prijala Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci zamestnaneck...

  Viac
  25
  apr
  2016
  Obrázok 3

  Zamestnanecký grantový program Región športuje podporuje pohyb detí i dospelých

  • Zamestnanci spoločnosti Kia odporučili v rámci zamestnaneckého grantového programu projekty zamerané na podporu športových aktivít v žilinskom regióne
  • 52 úspešných mimovládnych organizácií a športových klubov získalo granty z Nadácie Kia Motors Slovakia v celkovej výške 120 000 EUR

   (Teplička nad Váhom) 25. apríl 2016 V tomto roku prijala Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci zamestnaneckého grantového programu Región športuje rekordný počet žiadostí. O podporu požiadalo 150 neziskových organizácií a športových klubov, pričom Nadácia Kia Motors Slovakia prerozdelí 52 úspešným žiadateľom finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR. Maximálna výška grantu pre jeden projekt bola 3 000 EUR. Aktuálny ročník grantového programu po prvýkrát realizuje spoločnosť Kia pod hlavičkou Nadácie Kia Motors Slovakia. Projekty odporúčali zamestnanci spoločnosti Kia, ktorí mohli takýmto spôsobom pomôcť organizácii pôsobiacej v Žilinskom kraji. Žiadosti hodnotila komisia zložená zo zamestnancov výrobného závodu a expertov pracujúcich v oblasti športu. Od roku 2013 závod podporil už viac ako 100 projektov so zameraním na rozvoj športových aktivít a podujatí realizovaných v Žilinskom kraji.

  Obrázok 2

  „Športové aktivity sú medzi našimi zamestnancami a obyvateľmi Žilinského kraja veľmi obľúbené. Počet odporučených projektov v grantovom programe Región športuje je v rámci tohtoročných grantových programov najvyšší. Teší nás, že môžeme takýmto spôsobom cielene podporiť viacero športových podujatí, prispieť k zveľadeniu športovísk a motivovať deti a mládež, aby sa v dnešnej dobe viac hýbali,“ povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Obrázok 1

  Žiadosť o projekt si podal aj dobrovoľný hasičský zbor v Rojkove, ktorého členovia vedú deti, mladých aj dospelých k ochrane prírody a protipožiarnej prevencii. Hasičský zbor usporiada 4. ročník Detskej hasičskej súťaže. Detské hasičské družstvá budú súťažiť vo viacerých disciplínach: útok s vodou, štafeta s úlohami, či hasičské branné cvičenie    merané na čas, ktorého súčasťou bude aj streľba vzduchovkou na terč a viazanie uzlov. Organizátori očakávajú veľký záujem zo strany verejnosti a pre detské družstvá bude súťaž miestom pre porovnanie si svojej výkonnosti, zručností a vedomostí v hasičskom športe.

  Lukostrelecký klub REFLEX Žilina zorganizuje v spolupráci s ďalšími štyrmi klubmi, detský pretek ako súčasť Podtatranskej ligy, na ktorom si účastníci zmerajú sily, nadviažu priateľstvá a kluby naštartujú vzájomnú spoluprácu. Okrem zápolenia pripravili organizátori pre všetkých návštevníkov aktivity na propagáciu tohto ušľachtilého športu. Všetci zúčastnení budú mať možnosť spoznať a vyskúšať si lukostreľbu.

  Členovia hodnotiacej komisie sa rozhodli oceniť aj originálnosť projektu „Seniori trénujú, lenivci sa sťažujú“, ktorého cieľom je búrať mýtus, že chuť športovať sa končí v seniorskom veku. Vďaka podpore Nadácie Kia Motors Slovakia, vybuduje Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK v Čadci malý fitpark pod holým nebom so strojmi na cvičenie, prispôsobené možnostiam a schopnostiam starších ľudí. Prostredníctvom podpory športových aktivít budú seniori vedení k aktívnejšiemu pohybu, čím sa znižuje ich sociálna izolácia a pocit samoty.

  Ďalšie informácie o podporených projektoch poskytne programový manažér Nadácie Pontis, Norbert Maur, na t. č. +421 2 5710 8123 alebo na e-mailovej adrese norbert.maur@nadaciapontis.sk.

  Zoznam podporených projektov nájdete tu.

  Kontakt pre médiá

  Dušan Dvořák

  Správca Nadácie Kia Motors Slovakia

  0903 643 858

  041/515 1512

  nadacia@kia.sk


Grantové programy

 


MOMENTÁLNE NIE SÚ OTVORENÉ ŽIADNE GRANTOVÉ PROGRAMY.

O všetkých novinkách a otvorených grantových programoch vás budeme informovať na našich webových stránkach alebo sa staňte fanúšikom Nadácie Kia Motors Slovakia na Facebooku a nič nové Vám neunikne. (www.facebook.com/nadaciakia)

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne číslo:

041 / 515 1523 alebo 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

nadacia@kia.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Blahušiak – Koordinátor filantropie, Nadácia Kia Motors Slovakia

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

3276396353/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.