O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Hurajová a Michaela Shahbazi zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma)
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma) – zrušiť súhlas
 • Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
 • Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
 • Námietka proti spracúvaniu osobných údajov
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 5
  sep
  2018
  smart-187696_1920

  Vzdelávací grantový program – Smart región 2018 OTVORENÝ

  Výsledky grantového programu nájdete na http://www.nadaciakia.sk/#programs   Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji a podporu detí a mládeže. Vaše návrhy projektov môžete podávať do 17. septembra 2018.    Ciele grantového programu podpora technického a jazykového vzdel...

  Viac
  5
  sep
  2018
  smart-187696_1920

  Vzdelávací grantový program – Smart región 2018 OTVORENÝ

  Výsledky grantového programu nájdete na http://www.nadaciakia.sk/#programs


   

  Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji a podporu detí a mládeže.

  Vaše návrhy projektov môžete podávať do 17. septembra 2018.   

  Ciele grantového programu

  • podpora technického a jazykového vzdelávania
  • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty

  Cieľová skupina

  • deti a mládež (do 15 rokov)

  Kto môže žiadať o grant

  • základné školy a družiny (OZ) fungujúce popri ZŠ
  • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji
  • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji
  • škola (organizácia), ktorá v roku 2017 nedostala od Nadácie KMS pomôcky na podporu technického a jazykového vzdelávania

  O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty ani záujmové združenia právnických osôb.

  Podmienky grantu

  • Každá škola/inštitúcia môže požiadať o max. 1 grant. Nie je možná kombinácia grantov ani položiek z nich.
  • Nadácia KMS vyberie dodávateľov grantov (pomôcok a školení), od ktorých budú školy nakupovať didaktické pomôcky.
  • Grantové balíčky č. 2 a 3 v sebe obsahujú sadu vzdelávacích školení pre pedagógov a ich študentov. V prípade záujmu o tieto dva granty je potrebné dodržiavať presný harmonogram školení.
  • Každá škola/inštitúcia musí detailne popísať účel, na ktorý sa budú didaktické pomôcky využívať ako aj počet žiakov, ktorí budú pomôcky využívať a vytvoriť si vlastný harmonogram.

  3 tipy grantov pre ZŠ, o ktoré môžete požiadať

  Grant č. 1 Technická dielňa

  Položka grantu

  Kusov
  Unimat classic 15
  Pracovné stoly 15
  Teplovzdušná pištoľ 15
  Ručná vŕtačka + vrtáky 15
  Vŕtačka stojanová 1
  Zverák 15
  Kovadlina/nákova 15
  Spajkovačka 15
  Hoblík 15
  Brúska kotúčová 1
  Brúska uhlová + stojan 1

  Grant č. 2 Smart Lego

  Položka grantu

  Kusov
  Lego jednoduché a hnacie stroje 8
  Lego Mindstorm 8
  Lego WeDo 8
  Tablet 8
  Krúžok programovania a robotiky 1 školský rok
  Školenie pre vedúceho krúžku 1

  Detailný popis aktivity Krúžky programovania a robotiky

  Každá škola si musí určiť jedného pedagóga, ktorý sa stane vedúcim krúžku.

  Pre každého vedúceho krúžku je zabezpečené:

  • profesionálne školenie zamerané na programovanie a robotiku
  • metodický materiál (ciele hodiny, príklady, pomôcky…)
  • profesionálna podpora počas projektu
  • sprístupnenie online kurzu pre pedagógov
  • certifikáty pre úspešných absolventov
  • licencia Code Jungle
  • profesionálna online podpora

  Záverečné vyhodnotenie úspešnosti projektu samotným učiteľom = vedúcim krúžku

  • Miera opakovaného záujmu o krúžok
  • Miera odporúčania ďalším žiakom

  Grant č. 3 Digitálna učebňa

  Položka grantu Kusy
  Tablet 15
  Interaktívna tabuľa 1
  Projektor k interaktívnej tabuli 1
  Laptop 1
  Softvér Smart Books 1 školský rok

  Detailný popis aktivity SmartBooks

  Jednotlivé aktivity:
  • Prvotné školenie pedagógov
   • dvojdňové školenie učiteľov
   • vysvetlenie konceptu SmartBooks, praktické ukážky
  • Podpora projektu počas školského roka
   • osobné stretnutia s pedagógmi
  • Priebežné vyhodnocovanie používanosti SmartBooks na škole
   • každý mesiac report podľa škôl, predmetov, pedagógov, tried
  • Každodenná podpora
   • na WEBe, e-mailom, telefonicky
  • Záverečné vyhodnotenie úspešnosti projektu
   • Vzťah žiakov k predmetom a ich výsledky

   Výška grantu

  Celková suma vyhradená na grantový program v roku 2018 je 262 000 eur.

  Časový harmonogram

  5. September 2018 vyhlásenie grantového programu
  17. September 2018 uzávierka grantového programu
  18. September – 28. September 2018 hodnotenie projektov
  2. – 3. Október 2018 oznámenie výsledkov grantového programu
  3.Október – 31. Október realizácia projektov, monitoring, prvé splátky grantu (70 %)
  05. November – 26. November uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

  Prijímanie žiadostí

  Projekt je potrebné podať najneskôr do 17. Septembra 2018 do 24:00 hod prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

  Povinné prílohy žiadosti:

  1. sken dokladu o pridelení IČO,
  2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

  Pri registrácii je potrebné si vybrať grantový program Vzdelávanie 2018. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk treba kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

  Hodnotenie projektov

  Projekty budú hodnotiť zástupcovia nadácie. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

  Kvalita projektu – jeho verejnoprospešnosť, prínos pre širšiu cieľovú skupinu a komunity.

  Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, podali viac ako jednu žiadosť alebo dostali grant od Nadácie KMS pre rozvoj vzdelávania v roku 2017 (technické a jazykové učebné pomôcky).

  Realizácia projektov

  Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

  Príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití grantu (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

  Kontaktná osoba pre konzultácie

  Pre prípadné ďalšie otázky, informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Michaela Shahbazi, tel.: 041/ 515 1523, 0904 970 100;  E-mail:  shahbazi@nadaciakia.sk

  Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

 • 15
  jún
  2018
  Slávnostné otvorenie pump-trackovej dráhy na Vodnom diele

  Mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia slávnostne otvorili pump-trackovú dráhu

  Žilina 15. jún 2018 – Primátor mesta Žilina Igor Choma, prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a majster sveta v mestských zjazdoch na bicykloch Filip Polc dnes spoločne prestrihnutím pásky slávnostne otvorili pump-trackovú dráhu v rámci novovybudovaného Bike parku na Vodnom diele v Žiline. Autorom dráhy je Filip Polc a jej výstavbu zrealizovala a financovala Nadácia Kia Motors Slov...

  Viac
  15
  jún
  2018
  Slávnostné otvorenie pump-trackovej dráhy na Vodnom diele

  Mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia slávnostne otvorili pump-trackovú dráhu

  Žilina 15. jún 2018 – Primátor mesta Žilina Igor Choma, prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a majster sveta v mestských zjazdoch na bicykloch Filip Polc dnes spoločne prestrihnutím pásky slávnostne otvorili pump-trackovú dráhu v rámci novovybudovaného Bike parku na Vodnom diele v Žiline. Autorom dráhy je Filip Polc a jej výstavbu zrealizovala a financovala Nadácia Kia Motors Slovakia.

  Slávnostná ceremónia

  Pump-tracková dráha dlhá 180 metrov je tak od dnešného dňa prístupná pre širokú verejnosť. Môžu ju využívať cyklisti, kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti. Na špeciálne upravenej dráhe je možné jazdiť bez pedálovania a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska – odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut. Tento spôsob ovládania bicykla pripomína pumpovanie, z čoho vychádza aj samotný názov. Jazda na pump-tracku pomáha zvyšovať silu, výdrž aj kondíciu.

  „Žilinské vodné dielo je skvelá lokalita pre cyklistov a korčuliarov, ktorí tu každý deň aktívne trávia svoj voľný čas. Každý jeden projekt, ktorý rozšíri možnosti športovania v našom meste je veľké plus. Preto verím, že nová dráha bude pre všetkých jedinečným oživením a nájde si množstvo fanúšikov,“ uviedol primátor Žiliny Igor Choma. Autorom myšlienky bol Peter Zánický, ktorý výstavbu inicioval. Následne si mesto nechalo vypracovať projekt, ktorého realizáciu zabezpečila a zafinancovala sumou 158 693 eur Nadácia Kia Motors Slovakia prostredníctvom dodávateľskej firmy Extreme sport fabrik s.r.o.

  Filip Polc - majster sveta

  Filip Polc – majster sveta

  „Aj táto pump-tracková dráha je dôkazom toho, že ľudia majú neustálu potrebu zlepšovať sa, rozvíjať svoje zručnosti a prekonávať nové výzvy. Nový športový areál je ďalšia úspešná aktivita Nadácie Kia Motors Slovakia v spolupráci s mestom Žilina a partnermi Pumptrack Slovakia a Vodohospodárska výstavba. Naším cieľom je podporovať deti a mládež, ich možnosti športovať a viesť ich tak zdravšiemu životnému štýlu,“ povedal Dae-Sik Kim, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia a CEO Kia Motors Slovakia.

  Na pump-tracku si zajazdí široká skupina ľudí, od malých detí až po profi bajkerov. Je to bezpečná forma, ako sa naučiť pracovať s bicyklom, skejtom, korčuľami či kolobežkou. „Každá vlna, ktorú prejdete vás zrýchľuje a posúva vpred. Pump-track je naozaj pre každého ako vhodná forma tréningu pre všetky kolesové športy. Získané zručnosti je potom ľahké zúročiť aj pri jazde po cestách, no najmä v prírodnom teréne,“ vysvetlil Filip Polc, majster sveta v mestských zjazdoch na bicykloch, ktorý na otvorení dráhy predviedol svoju Bike Show. Správnu techniku jazdenia na dráhe si mohli už od rána vyskúšať i deti zo žilinských základných škôl, ktorým boli počas celého dňa k dispozícii profesionálni inštruktori.

  _DSC7883

  Okrem samotnej pump-trackovej dráhy sú v areáli osadené lavičky (z toho 2 inteligentné), cyklostojany, koše, infotabule a prístrešok. Mesto Žilina vysadilo v jeho okolí okrasnú zeleň a v priebehu roka tu pribudne aj osvetlenie, kamerový systém a stabilné wifi pripojenie.

 • 8
  jún
  2018
  Detská anglická univerzita

  Detská anglická univerzita 2018

  Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a prebieha dennou formou v štyroch termínoch. V súčasnosti prebieha už tretí turnus. Nakuknite do našej galérie, aby ste videli ako sa malým študentom páčilo: Informácia z Mája 2018: Nadácia Kia Mot...

  Viac
  8
  jún
  2018
  Detská anglická univerzita

  Detská anglická univerzita 2018

  Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a prebieha dennou formou v štyroch termínoch.

  V súčasnosti prebieha už tretí turnus. Nakuknite do našej galérie, aby ste videli ako sa malým študentom páčilo:

  Tvoríme spolu logo Naše výtvory popri hre sa aj učíme aj tancujeme jedna spoločná pri hreje nám super všetci v aute


  Informácia z Mája 2018:

  Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v štyroch termínoch: 

  1. turnus: 09. – 13. 07. 2018 (5 pracovných dní)
  2. turnus: 16. – 20. 07. 2018 (5 pracovných dní)
  3. turnus: 06. – 10. 08. 2018 (5 pracovných dní)
  4. turnus: 13. – 17. 08. 2018 (5 pracovných dní)

  (Program od 8.00 do 14.00, s možnosťou využiť detskú družinu od 06:45 do 08:00 a popoludní od 14:00 do 15:45)

  Miesto:  Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia, Gbeľany

  Účastníci:  žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -14 rokov (podmienkou je min. ukončený 1. ročník ZŠ)

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • dopravu autobusom
  • poistenie
  • odborný dozor
  • stravu
  • anglicky hovoriacich lektorov

  Všetky prihlásené deti absolvujú vstupný jazykový test, na základe ktorého budú rozdelené do jednotlivých skupín.

  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte priložený Formulár so záväznou prihláškou (stiahnuť) a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov (stiahnuť). 

  Prihlášku na Detskú anglickú univerzitu a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov zašlite naskenované na e-mailovú adresu: kiakemp2018@gmail.com najneskôr do 28. júna 2018 (Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný).

  V prípade ďalších otázok kontaktujte: kiakemp2018@gmail.com

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!

  Fresh – ochrana osobných údajov na stiahnutie

 • 11
  máj
  2018
  Youth athletics Turany

  Deti a mládež žilinského kraja si budú môcť zašportovať aj vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  (Žilina) 11. máj 2018 – Vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia sa bude v žilinskom kraji viac športovať. V zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018 bude podporených 104 projektov v celkovej sume 199 939,67 eur. Vďaka podpore nadácie sa budú realizovať turnaje, tréningy na školách, letné športové kempy a zlepší sa vybavenosť klubov. Najväčšie zastúpenie má futbal, no medzi podporenými akti...

  Viac
  11
  máj
  2018
  Youth athletics Turany

  Deti a mládež žilinského kraja si budú môcť zašportovať aj vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  (Žilina) 11. máj 2018 Vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia sa bude v žilinskom kraji viac športovať. V zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018 bude podporených 104 projektov v celkovej sume 199 939,67 eur. Vďaka podpore nadácie sa budú realizovať turnaje, tréningy na školách, letné športové kempy a zlepší sa vybavenosť klubov. Najväčšie zastúpenie má futbal, no medzi podporenými aktivitami sú zahrnuté takmer všetky druhy športov od fitnessu, cez stolný tenis, hasičský šport, beh, tenis, tanec, cyklistiku, bojové umenia, plávanie, šach či krasokorčuľovanie.

  Grantový program šport v regióne

  Grantový program šport v regióne

  Deti a mládež budú mať možnosť športovať nie len vo veľkých mestách ako sú Žilina, Martin či Liptovský Mikuláš, ale napríklad aj v obci Záborie v okrese Martin, ktorá má 165 obyvateľov.

  Do tohto ročníku programu bolo predložených až 220 projektov, ktoré predkladali organizácie, školy či obce v spolupráci so zamestnancami KMS. Angažovanosť zamestnancov bola jednou zo základných podmienok programu. Grantový program dáva príležitosť zamestnancom podporiť aktivity a organizácie, v ktorých sa sami realizujú, ku ktorým majú blízko, alebo ktoré jednoducho odporúčajú podporiť, pretože majú podľa nich zmysel.

  „Pre veľký počet predložených projektov sme sa rozhodli, že podporíme projekty, ktoré v posledných dvoch rokoch ešte nezískali financie z nadácie, aby sme tak podporili nové organizácie a aktivity. Tieto projekty museli samozrejme splniť základné kritériá, ako sú realizácia a pôsobnosť v žilinskom kraji, oprávnenosť položiek v rozpočte, časový harmonogram, cieľová skupina detí a mládeže do 18 rokov. Dôležité bolo aj zameranie projektu, aby bolo v súlade s cieľmi grantovej výzvy“ povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Všetky projekty, ktoré splnili kritériá, boli zaradené do losovania, ktoré prebehlo v piatok 27. apríla 2018 za prítomnosti svedkov. Správca nadácie a dvaja zamestnanci KMS vylosovali spomínaných 104 projektov, ktoré budú podporené v priebehu roka 2018.

  V najvyššom počte sú medzi podporenými organizáciami zastúpené občianske združenia, športové kluby, obce či základné školy. Financie získajú na nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok, zabezpečenie športových turnajov či pretekov.

  V rámci projektu “Futbal nás baví!” chce Mesto Liptovský Mikuláš umožniť skupine detí vo veku od 12 do 15 rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké zmysluplne tráviť svoj voľný čas a naplno sa venovať tomu, čo ich spája a baví – futbalu. „Pri stretávaní sa s deťmi je nemožné nevšimnúť si ich nadšenie pre futbal. Máme zato, že futbal je tá správna cesta ako tieto deti viesť k zmysluplnému tráveniu voľného času. Nadšenie pre futbal je dôležité, ale vzhľadom k tomu, že tieto deti pochádzajú zo sociálne slabých rodín a sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké, tak nemajú také možnosti ako deti majority. Tieto deti častokrát nemajú ani len vhodnú obuv na športové aktivity, nie to ešte finančné prostriedky na športové pomôcky alebo zaplatenie futbalového krúžku“ píše v projekte komunitná pracovníčka Jana Sontelecan. Financie použijú na nákup dresov, tenisiek pre deti, ale aj na pomôcky ako sú lopty, bránky, či medaile pri súťažiach.

  Zo športov čoraz viac na popularite naberá aj florbal, ktorý je medzi podporenými projektmi tiež dobre zastúpený. Najmä školy ho ponúkajú deťom ako novú zaujímavú alternatívu pohybu a keďže im chýba florbalové vybavenie, zapojili sa do grantového programu.

  „Florbal sa u detí teší čoraz väčšej obľube. V obľúbenosti už dobieha, ak už nepredbehol, ostatné tradičné halové športy. Florbal má v sebe veľký potenciál a my ho chceme maximálne využiť, posunúť vpred. Naši žiaci majú chuť hrať, tešia sa na tréningy, športujú od srdca a s vášňou. Tu je dôležitosť podporiť tento záujem“ hovorí Ivana Ivanková, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy Belá-Dulice, ktorá na škole učí telesnú a športovú výchovu.

  Zaujímavosťou je športový rybolov, ktorý sa zrealizuje v rámci projektu Detské rybárske preteky Párnický plaváčik. „Ak chcete vidieť, akí šikovní rybári vyrastajú na Orave a ako im to pri vode svedčí, príďte a presvedčte sa na vlastné oči“, píšu zástupcovia občianskeho združenia Párnický rybár. Ide o jediné preteky tohto druhu na severe Slovenska počas letných prázdnin.


Grantové programy

Grantové programy 2018:

Smart región – Vzdelávanie 2018

Grantová výzva pre základné školy v žilniskom regióne na podporu technického a jazykového vzdelávania priniesla celkovo 84 žiadostí. Zoznam všetkých podporených organizácií, ktoré tento rok získavajú grant nájdete na linku nižšie. Rozdelené sú v 3 kategóriách: Technická dielňa, Smart Lego a Digitálna učebňa. Podporené projekty Vzdelávanie 2018 – Smart región.

Podmienky grantu na stiahnutie tu.

Šport v regióne

Tento rok sa nám podarilo z 220 prijatých projektov vyžrebovať zaujímavý mix aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj športov v Žilinskom kraji. Deti a mládež do 18 rokov si budú môcť vybrať – z tých klasických je to futbal, basketbal, tenis, stále populárnejší floorbal, ale aj rybárstvo, krasokorčuľovanie, tanec, motokáry či šach. Celý zoznam nájdete tu: podporené projekty šport 2018

Dobrovoľníctvo 2018

V grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji sa môžeme zapojiť do týchto aktivít a pomôcť tak svojej komunite: podporené projekty dobrovoľníctvo 2018


Máte otázku ohľadom grantov Nadácie Kia Motors Slovakia?

Kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Hurajová, na tel.: 041/ 515 1522, 0911 146 001  ;  E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk


Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353