O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektová koordinátorka:  Lucia Hurajová zodpovedá za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Je zároveň kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

Čislo účtu: 3276396353/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 7
  dec
  2017
  Stavebnice pre materské školy

  Deti, žiaci a študenti si budú môcť počas vyučovania postaviť vlastné auto, naprogramovať robota alebo vysústružiť model rakety

  Nadácia Kia Motors Slovakia darovala pre materské, základné a stredné školy interaktívne a praktické pomôcky na podporu technických a jazykových zručností v hodnote viac ako 300 000 eur. Deti z 29 škôl v žilinskom regióne budú využívať nové tablety, interaktívne tabule, elektrické sústruhy a brúsky, programovateľné roboty či drevené stavebnice. Žilina, 7. december 2017 – Nadácia Kia Motors...

  Viac
  7
  dec
  2017
  Stavebnice pre materské školy

  Deti, žiaci a študenti si budú môcť počas vyučovania postaviť vlastné auto, naprogramovať robota alebo vysústružiť model rakety

  • Nadácia Kia Motors Slovakia darovala pre materské, základné a stredné školy interaktívne a praktické pomôcky na podporu technických a jazykových zručností v hodnote viac ako 300 000 eur.
  • Deti z 29 škôl v žilinskom regióne budú využívať nové tablety, interaktívne tabule, elektrické sústruhy a brúsky, programovateľné roboty či drevené stavebnice.

  Žilina, 7. december 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre materské, základné a stredné školy. Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazykového vzdelávania” dostalo dnes na rozvoj technických a jazykových zručností svojich žiakov nové interaktívne a praktické pomôcky 29 škôl zo žilinského regiónu. Pomôcky boli prispôsobené veku a schopnostiam detí a študentov od materských škôl až po stredné školy. Do projektu bolo vybraných 7 materských škôl, 8 základných škôl s materskými školami, 12 základných škôl a 2 stredné odborné školy.

  Balíčky pre materské a základné školy

  Balíčky pre materské a základné školy

  “Vzdelávanie je jednou z priorít našej nadácie a preto prichádzame s nápadmi, ktoré ponúkajú deťom nové formy interaktívneho a praktického rozvoja ich zručností. Chceme dať mladým ľuďom viac možností pre ich osobný rozvoj, aby po absolvovaní základných a stredných škôl boli zručnejší v technickej či jazykovej oblasti a mali neskôr väčšie šance pre uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku,” vysvetľuje Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Deti v materských školách sa môžu tešiť z nových stavebníc, vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku, naučia sa aj technicky premýšľať a spájať diely drevených stavebníc. Sami si môžu skonštruovať plne funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, model auta, lode či lietadla.

  stavebnice pre materske skoly

  Základné školy a ich žiaci budú využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka pre základné školy sú aj elektrické obrábacie stroje ako variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky alebo aj „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie, kde si žiaci zapoja funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.

  ziak skoly skusa sustruh         programovatelne lego

  “Technické vzdelávanie na Slovensku potrebuje okamžite významný reštart a  podporu štátu ako aj súkromného sektora. Slovensko je v súčasnosti zamerané na priemyselnú výrobu, sme významným producentom automobilov, no bez prebudenia záujmu študentov o technické odbory môže Slovensko rýchlo stratiť konkurencieschopnosť v rámci Európy”, dodal Dušan Dvořák.

  Nadácia Kia Motors Slovakia si uvedomuje, že súčasťou zručností mladých ľudí na Slovensku by mali byť aj tie jazykové, preto v rámci tohto projektu venuje základným školám nové laptopy, tablety a interaktívne tabule s projektormi pre využitie moderných aplikácií počas vyučovania. Pedagógovia do svojich učebných procesov môžu zahrnúť edukačné aplikácie, ktoré boli vyvinuté na podporu vzdelávania cudzích jazykov ako aj iných predmetov na základných školách.

  Podpora nového projektu nadácie smerovala aj na dve stredné odborné školy, s ktorými Kia Motors Slovakia spolupracuje už dlhodobejšie. Vďaka finančným grantom na zakúpenie technických pomôcok si Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste obstarala nový CNC sústruh a zvárací simulátor a Dopravná akadémia v Žiline v projekte s názvom Lakovník zase nové striekacie pištole, váhy, brúsky a leštičky.

  zahájenie nového projektu nadácie

 • 30
  nov
  2017
  Nové autá pre Červený Kríž

  Červený kríž je už viac ako 150 rokov symbolom nádeje pre ľudí na celom svete

  Každý deň stovky pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného Kríža (SČK) pomáhajú ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska  Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním 20 vozidiel Kia cee’d významne posilní mobilitu SČK (Bratislava) 29. november 2017 – Za takmer sto rokov slovenskí červenokrižiaci pomohli nespočetnému množstvu ľudí. Venujú sa deťom, seniorom, chorým, tým, ktorí sa o...

  Viac
  30
  nov
  2017
  Nové autá pre Červený Kríž

  Červený kríž je už viac ako 150 rokov symbolom nádeje pre ľudí na celom svete

  • Každý deň stovky pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného Kríža (SČK) pomáhajú ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska 
  • Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním 20 vozidiel Kia cee’d významne posilní mobilitu SČK

  (Bratislava) 29. november 2017 Za takmer sto rokov slovenskí červenokrižiaci pomohli nespočetnému množstvu ľudí. Venujú sa deťom, seniorom, chorým, tým, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, či ich postihla prírodná katastrofa. So širokým spektrom činností Slovenského Červeného Kríža pôsobí na celom území Slovenska. Za pomoci nových automobilov, ktoré ešte tento rok posilnia 20 územných spolkov SČK pôsobiacich v takmer 40 okresoch Slovenska, bude môcť SČK vo svojej práci adresnejšie a flexibilnejšie odpovedať na potreby ľudí v núdzi v jednotlivých regiónoch.

  „Pracovníci územných spolkov denne používajú autá a mesačne pri svojej práci najazdia stovky kilometrov. Dostať sa k ľuďom v menej dostupných miestach, nie je pre nich vždy jednoduché. Darované vozidlá nás bezpečne priblížia k ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.

  Darovanie áut pre SČK

  Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním vozidiel Kia cee’d Sportswagon prispeje k obnove vozového parku SČK a zvýši mobilitu jeho pracovníkov. Súčasťou daru nadácie sú aj sady zimných pneumatík a finančný dar na registráciu automobilov.

  „Darovaním 20 automobilov sme dnes významne posilnili mobilitu pracovníkov Slovenského Červeného kríža. Začiatkom budúceho roka projekt rozšírime do ďalších 17 územných spolkov a kompletne tak obnovíme vozový park SČK. Sme hrdí na to, že aj prostredníctvom nových vozidiel uľahčíme výkon každodenných činností jeho pracovníkom,” povedal Dae-Sik Kim, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia a CEO Kia Motors Slovakia.

  20 nových áut pre Červený Kríž

  Slovenský Červený kríž robí prácu, ktorá je vnímaná tak samozrejme, že si málokto uvedomí, kto ju vykonáva. Vzhľadom na jej neziskovosť a verejnoprospešnosť si vyžaduje neustále investície a podporu, partnerov, ktorí si celoplošne všímajú jeho aktivity. Na výkon každodenných činností, ktorých výsledkom je pomoc človeku, a to rôznym spôsobom, sú nevyhnutné prostriedky. SČK pomáha aj tam, kde nie sú vždy nastavené konkrétne administratívne pravidlá a kritériom pre poskytnutie pomoci je prostá ľudskosť.
  SČK pri preberaní áut

  Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. s cieľom realizovať filantropické projekty na Slovensku. V roku 2015 spustila nadácia prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva s víziou byť spoľahlivým partnerom pre žilinský región. Misiou nadácie je tvoriť nový priestor a podmienky pre rozvoj detí a mládeže a v spolupráci s partnerskými organizáciami vytvárať lepší svet okolo nás. Aktivity a projekty nadácie sú zamerané na rozvoj vzdelávania a športu.

 • 8
  nov
  2017
  Otvorenie parku Ľ. Štúra

  Park Ľudovíta Štúra na Bôriku sa dočkal rekonštrukcie

  Žilina 7. 11. 2017 – Park nachádzajúci sa v žilinskej mestskej časti Bôrik rozšíri od svojho znovuotvorenia ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové generácie v Žiline. Počas posledných dvoch rokov prešiel komplexnou rekonštrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. Okrem vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na prípravných i realizačných prácach, sa akcie zúčastnili aj pri...

  Viac
  8
  nov
  2017
  Otvorenie parku Ľ. Štúra

  Park Ľudovíta Štúra na Bôriku sa dočkal rekonštrukcie

  Žilina 7. 11. 2017 – Park nachádzajúci sa v žilinskej mestskej časti Bôrik rozšíri od svojho znovuotvorenia ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové generácie v Žiline. Počas posledných dvoch rokov prešiel komplexnou rekonštrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. Okrem vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na prípravných i realizačných prácach, sa akcie zúčastnili aj primátor Igor Choma, prezident Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. Z poslaneckého zboru sa otvorenia zúčastnili: Iveta Martinková, Patrik Groma, Anton Trnovec, Peter Fiabáne, Ľuboš Plešinger a Marián Zrník.

  Príprava, realizácia a samotné financovanie tohto veľkého projektu zabezpečovali mesto Žilina a jeho partner Nadácia Kia Motors Slovakia. V uvedenej veci sa uzatvorili vzájomné memorandá, v ktorých sa určil rozsah práv a povinností jednotlivých strán. Práce na fázach rekonštrukcie sa dlhodobo pripravovali v spolupráci s mestom Žilina, Nadáciou Kia Motors Slovakia a krajinnými architektmi. Cieľom bolo pripraviť projekt tak, aby sa zachoval jeho pôvodný charakter a efekt. Práce na celej ploche parku prebiehali v rokoch 2016 – 2017. Tie náročnejšie sa uskutočnili v roku 2016, preto si z hľadiska bezpečnosti vyžiadali i jeho dočasné uzavretie.

  V parku sa vybudovala gabiónová protihluková stena, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu od parku. Vo veľkom rozsahu pribudlo nové verejné osvetlenie. Okrem mobiliáru sa realizovali sadové úpravy, zaviedla sa wifi sieť a taktiež pribudla nová fontána. Úprava zelene bola navrhnutá tak, aby vyhovovala napríklad nadšencom piknikov či zábavným hrám v prírode. Na svoje si prídu deti, športovci, dôchodcovia, ale aj psíčkari. Do budúcna mesto plánuje využiť toto miesto aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.

  PRÁCE NA REKONŠTRUKCII PARKU BOLI ROZDELENÉ DO DVOCH ETÁP:

  I. ETAPA – S rekonštrukciou parku na Bôriku sa začalo 8. augusta 2016. Práce vyplývajúce z memoranda medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia predstavovali v tejto etape rekonštrukciu verejného osvetlenia a jeho rozvodov, novú prípojku, rekonštrukciu rozvodov nízkeho napätia, nové lávky cez potok Všivák, premiestnenie detského ihriska na iné miesto z hľadiska bezpečnosti, spevnenie plochy, gabiónové oplotenie oddeľujúce hlavnú cestu od parku a vodovodnú a kanalizačnú prípojku.
  II. ETAPA – Predmetom memoranda II. etapy medzi spomínanými stranami bola dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii tohto projektu, až po jeho úspešné dokončenie. V poradí už druhé memorandum upravilo činností, ktorých realizáciu zabezpečí mesto Žilina a tie, ktoré zabezpečí Nadácia Kia Motors Slovakia. Podľa projektovej dokumentácie sa sem zahrnuli vegetačné úpravy parku, vybudovanie fontány pri soche Ľudovíta Štúra a zavedenie bezplatného wifi pripojenia v celom areáli. Zaradilo sa sem i dokončenie spevnenej plochy okolo sochy Ľudovíta Štúra, inštaláciu troch pitných fontánok, prvky pre športovanie a zábavu psov a drobnú architektúru.

  ZELEŇ
  Stav zelene bol už dlhší čas nevyhovujúci. Chýbali výchovné a revitalizačné rezy porastov, ktoré by zlepšili ich zdravotný stav. Neodborným zásahom do drevín a zlým orezávaním v minulosti vznikli najmä na stromoch druhotné koruny, ktoré sú oveľa náchylnejšie na výskyt parazitov a hubových chorôb. Na výrub stromov boli navrhnuté všetky dreviny, ktoré boli v zlom zdravotnom stave (napadnuté hnilobami a inými poškodeniami). S prácami na zeleni sa začalo už v roku 2015, kedy sa vykonali ozdravné rezy i výrub stromov so zlým zdravotným stavom v počte 235 kusov drevín a 2 520 m2 krovitého porastu. Po revitalizácii pribudlo viac ako 200 stromov a 1 900 kríkov. Život do parku priniesli i nové kvetinové záhony.

  MOBILIÁR
  Návštevníci sa môžu tešiť na takmer 100 nových lavičiek v piatich rôznych prevedeniach a 13 stolov, ktoré im poskytnú štedrý priestor na oddych, piknik, šach, či iné spoločenské hry. Po odstránení pôvodných smetných nádob boli umiestnené nové, a to vo vyššom počte. Svoje miesto v parku si nájdu i psíčkari, pre ktorých sa vybudovala verejne prístupná plocha s viacerými prvkami. Okrem prvkov určených pre športovanie a zábavu psov pribudli na tejto ploche aj eko toalety pre psov.

  FONTÁNA
  Fontána o rozmere 20 x 20 metrov je ako hlavný vodný prvok parku prispôsobená umiestnenej soche Ľudovíta Štúra. Pozostáva z viacerých samostatne programovateľných trysiek, ktoré dokážu vypúšťať prerušované prúdy vody a štyri laminárne trysky aj smerom do stredu. Po zotmení pripraví fontána pre návštevníkov parku svetelné predstavenie, keďže bude podsvietená. Náklady na fontánu predstavovali 261 542,34 eura s DPH.

  FINANCOVANIE REKONŠTRUKCIE
  Financovanie rekonštrukcie zastrešili partneri mesto Žilina a Nadácia Kia Motors Slovakia. V roku 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia preinvestovala takmer 487 000 eur do prvej etapy projektu rekonštrukcie parku. V tomto roku nadácia do druhej a konečnej etapy projektu vložila 79 000 eur. Celkové náklady tak pre Nadáciu Kia Motors Slovakia činia približne 566 000 eur. Mesto Žilina minulý rok preinvestovalo 310 000 eur, pričom celkové náklady na rekonštrukciu Parku na Bôriku predstavujú za mesto Žilina sumu 1 100 612,96 eur s DPH.

  INVESTÍCIE MESTA:
  o verejné osvetlenie: 154 718,352 eur s DPH (rok 2016),
  o elektrická prípojka NN a vonkajšie káblové rozvody: 9 302,74 eur s DPH (rok 2016),
  o nové lávky cez potok Všivák: 56 667,61 eur s DPH (rok 2016),
  o vegetačné úpravy: 479 447,88 eur s DPH (rok 2016 a 2017),
  o zariadenie staveniska podľa POV: 36 971,94 eur DPH (rok 2016 a 2017),
  o preloženie detských ihrísk: 36 600,75 eur s DPH (rok 2016),
  o wifi: 65 361,35 eur s DPH (rok 2017),
  o fontána: 261 542,34 eur s DPH (rok 2017).

  NA ZÁVER
  Veríme, že Park na Bôriku bude ďalším dôstojným miestom na oddych, šport a trávenie voľného času, kde budú občania a návštevníci tráviť svoj voľný čas.

  PhDr. Pavol Čorba
  hovorca mesta
  _DSC0003_DSC0002_DSC0030_DSC9996

 • 31
  okt
  2017
  smart lavička

  Smart lavička – náš najnovší projekt

  S pojmom "smart" sa stretávame v posledných desiatich rokoch čoraz častejšie. Či už v spojení s autami, mobilnými telefónmi, televízormi, hodinkami, hračkami pre deti, dokonca aj samotné domy sa už stavajú so zabudovanými smart technológiami, slúžiacimi na ochranu a komfortnejší život jeho obyvateľov. A rovnako sa stále častejšie toto slovíčko používa v spojení s obnoviteľnými zdvojmi energie a...

  Viac
  31
  okt
  2017
  smart lavička

  Smart lavička – náš najnovší projekt

  S pojmom “smart” sa stretávame v posledných desiatich rokoch čoraz častejšie. Či už v spojení s autami, mobilnými telefónmi, televízormi, hodinkami, hračkami pre deti, dokonca aj samotné domy sa už stavajú so zabudovanými smart technológiami, slúžiacimi na ochranu a komfortnejší život jeho obyvateľov.

  A rovnako sa stále častejšie toto slovíčko používa v spojení s obnoviteľnými zdvojmi energie ako je slnko, vzduch, voda…

  Preto nie je prekvapením, že aj samotné mestá sa snažia do svojho chodu tieto najnovšie technológie zapracovať a pripraviť sa tak na prechod na “smart cities” éru a teda postupne vybudovať “chytré mesto”, kde by sa obyvatelia cítili pohodlnejšie, bezpečnejšie a mali prístup ku všetkému čo potrebujú do pár minút.

  Jedným z takýchto krokov je aj koncept  “Smart lavičky”, ktorý v súčasnosti realizuje Nadácia Kia.

  Prvá takáto lavička “vyrástla” práve včera na námestí A. Hlinku v Žiline. Zaujme hneď na prvý pohľad moderným dizajnom, ale to ani zďaleka nie je jej jediná prednosť.

  Okrem oddychu ponúka možnosť rýchleho dobíjania mobilov, fotoaparátov, tabletov a notebookov. Má v sebe zabudované 2 USB kontektory pre káblové nabíjanie a voľné pripojenie na wifi.

  Táto inteligentná lavička má v sebe aj 4 ventilátory, ktoré zabezpečujú jej chladenie, takže sa jej používatelia nemusia báť, že v teplých letných mesiacoch bude jej povrch prehiaty a nebudú sa mať kde posadiť. No a keď sa zotmie, lavička sa sama rozsvieti.

  Nadácia Kia Motors Slovakia pripravila plán o umiestnení ďalších smart lavičiek v Žiline. Podľa odhadu by sme si mohli v dohľadnej dobe nabiť svoje vyšťavené mobilné telefóny aj pri Fakultnej nemocnici s Poliklinikou či v okolí Parku Ľudovíta Štúra.

  _DSC9880_DSC9876


Grantové programy

Zoznam schválených projektov – Vzdelávanie v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


Zoznam schválených projektov – Šport v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


 

Otvorili sme grantový zamestnanecký program  – Šport v regióne 2017

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít, klubov a turnajov v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže do 18 rokov.

Vaše návrhy projektov môžete podávať do 27. februára 2017.   

Cieľ grantového programu:

 • posilnenie príležitostí pre mladých zapojiť sa do športových a rekreačných aktivít vo svojej komunite,
 • sprístupňovanie športových aktivít pre deti a mládež,
 • podpora domácich športových turnajov a pretekov a turnajov a pretekov s medzinárodnou účasťou,
 • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Cieľová skupina:

 • deti a mládež do 18 rokov.

Kto môže žiadať o grant:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • žiadateľ musí spĺňať legislatívne podmienky ako prijímateľ podielu zaplatenej dane,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb.

Podporované aktivity:

 • materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, usporiadanie športových turnajov, pretekov a súťaží, zabezpečenie tréningov a sústredení.

Na čo môžete žiadať?

 • náklady na nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok,
 • náklady pre dobrovoľníkov: tričká, vybavenie,
 • materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily a pod.,
 • logistické náklady spojené s organizáciou turnaja, pretekov: prenájom športovísk, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie,
 • infraštruktúra turnaja, pretekov: svetlá, pódium, prenájom techniky, nábytku,
 • honoráre pre odborný personál: napríklad rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.),
 • marketing a komunikácia: publikácie, tlačové materiály, online marketing (musia byť viazané a nevyhnutné na organizáciu turnaja, pretekov a pod.) – max. do výšky 5 % z celkového projektového rozpočtu,
 • lekársky dozor.

Neoprávnené náklady:

 • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
 • cestovné náklady a ubytovanie,
 • občerstvenie.

Výška grantu

Na grant je vyčlenená suma vo výške 150 000 eur. Maximálna výška grantu je 5 000 Eur. Požadujeme spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 10 % z požadovaného projektového rozpočtu. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov. V projekte v rozpočte musí byť uvedená žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia maximálne však 5 000 eur, nie viac.  Prvé platby grantu budú realizované po podpise zmluvy vo výške 70 % z grantovanej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy.

Časový harmonogram

 • 30. január 2017                              Vyhlásenie grantového programu
 • 27. február 2017                            Uzávierka grantového programu
 • 27. február –13. marec 2017         Hodnotenie projektov
 • marec 2017                                    Oznámenie výsledkov grantového programu
 • 1. apríl – 31. august 2017              Realizácia projektov, monitoring
 • 15. september 2017                       Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu, a prečo projekt odporúča.

Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt. 

Prijímanie žiadostí

Projekt je potrebné podať najneskôr do 27. februára 2017 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

Povinné prílohy žiadosti:

 1. sken dokladu o pridelení IČO,
 2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Pri registrácii je potrebné si vybrať program EGP Región šport 2017. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia). Kvalita projektu – jeho verejnoprospešnosť, prínos pre širšiu cieľovú skupinu a komunity. Efektívnosť  rozpočtu.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

 Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Kontaktná osoba pre konzultácie:

Pre prípadné ďalšie otázky, informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Hurajová, na tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail: info@nadaciakia.sk

Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.