O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Jeong-Ick Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Branislav Hadár, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Holúbková, Simona Pružinská a Beáta Ďurišová zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii a darcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia a schopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie
 3. logomanuál na to ako logo správne používať
 4. predpripravené plagáty/bannery pri podpore vzdelávania a športu

podpora vzdelavania

Banner – podpora vzdelávania na stiahnutie

Banner - podpora športu na stiahnutie

Banner – podpora športu na stiahnutie

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

Logomanuál na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018Výročná správa za rok 2016 na stiahnutie.

Výročná správa za rok 2017 na stiahnutie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma)
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma) – zrušiť súhlas
 • Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
 • Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
 • Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
 • Námietka proti spracúvaniu osobných údajov
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 7
  jún
  2019
  DAU

  Detská anglická univerzita – registráciu otvárame 16. júna o 9:00 hod.

  REGISTRÁCIA sa  spúšťa 16.06.2019 o 9:00 hod.!!! Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v štyroch termínoch:  turnus 08. - 12. 07. 2019 turnus 15. - 19. 07. 2019 turnus 05. - 09. 08. 2019 turnus 12. - 16. 08....

  Viac
  7
  jún
  2019
  DAU

  Detská anglická univerzita – registráciu otvárame 16. júna o 9:00 hod.

  REGISTRÁCIA sa  spúšťa 16.06.2019 o 9:00 hod.!!!

  prihlásenie

  Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v štyroch termínoch: 

  1. turnus 08. – 12. 07. 2019
  2. turnus 15. – 19. 07. 2019
  3. turnus 05. – 09. 08. 2019
  4. turnus 12. – 16. 08. 2019

  Program:

  • Detská družina od 06:30 do 08:00
  • Vyučovanie od 8.00 do 14.00
  • Detská družina popoludní od 14:00 do 16:00

  Miesto:

  • Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia, Gbeľany

  Účastníci:

  • žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -12 rokov (podmienkou je min. ukončený 1. ročník ZŠ)
  • žiaci, ktorí sa nezúčastnili Detskej anglickej univerzity (denného letného tábora) v rokoch 2018 a 2017 (ak zákonný zástupca podá prihlášku za dieťa, ktoré sa zúčastnilo Detskej anglickej univerzity v rokoch 2017 a 2018, deti budú automaticky vyradené)

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • dopravu autobusom
  • poistenie
  • odborný dozor
  • stravu (desiata, obed, olovrant)
  • certifikovaných anglicky hovoriacich lektorov

  Prihláška:

  • Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte online Formulár so záväznou prihláškou a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov na https://dau.reenio.sk/sk/#/terms (prihlasovanie bude spustené v nedeľu 16. júna 2019 o 9:00 hod.)
  • Vyplnená online Prihláška a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov sa vyplnením formulára automaticky zašle na Organizátora.

  Dôležité informácie:

  • Všetky prihlásené deti absolvujú vstupný jazykový test, na základe ktorého budú rozdelené do jednotlivých skupín.
  • Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný na 75 detí/turnus, preto bude o účasti vášho dieťaťa rozhodovať rýchlosť prihlásenia.

   

  V prípade ďalších otázok kontaktujte: kiakemp2019@gmail.com

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!

 • 6
  máj
  2019
  Pumptrack Vodne dielo Zilina

  Nadácia Kia Motors Slovakia podporí realizáciu Pump-trackovej dráhy v Martine

  Primátor mesta Martin Ján Danko a správca Nadácie Kia Motors Slovakia (KMS) Branislav Hadár v pondelok 29. apríla 2019 podpísali Memorandum o spolupráci k výstavbe Pump-trackovej dráhy v oblasti Pltníky. Predmetom memoranda je dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii projektu: Pump-tracková dráha v Martine. Obe strany sa zaviazali zabezpečiť realizáciu projektu a v súvislosti ...

  Viac
  6
  máj
  2019
  Pumptrack Vodne dielo Zilina

  Nadácia Kia Motors Slovakia podporí realizáciu Pump-trackovej dráhy v Martine

  Primátor mesta Martin Ján Danko a správca Nadácie Kia Motors Slovakia (KMS) Branislav Hadár v pondelok 29. apríla 2019 podpísali Memorandum o spolupráci k výstavbe Pump-trackovej dráhy v oblasti Pltníky.

  Predmetom memoranda je dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii projektu: Pump-tracková dráha v Martine. Obe strany sa zaviazali zabezpečiť realizáciu projektu a v súvislosti s ňou vzájomne spolupracovať a plniť povinnosti dohodnuté v memorande.

  Na základe projektovej dokumentácie, ktorú dodá mesto Martin, Nadácia KMS zabezpečí výber dodávateľa a financovanie stavebných prác priamo súvisiacich s výstavbou športovej dráhy. Mesto Martin zaistí vegetačné úpravy, kamerový systém, verejné osvetlenie, informačné tabule a mobiliár v okolí dráhy.

  „Podobný projekt sme realizovali na Vodnom diele Žilina. Pump-tracková trať je za priaznivého počasia vždy plná a musíte doslova čakať v rade, aby ste sa mohli zviesť. Verím, že nová dráha v Martine bude pre všetkých jedinečným oživením a nájde si množstvo fanúšikov tak ako je tomu aj v Žiline“ uviedol správca Nadácie KMS Branislav Hadár.

  Pump-tracková dráha v lokalite Pltníky bude prístupná pre širokú verejnosť. Môžu ju využívať cyklisti, kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti. Na špeciálne upravenej trati je možné jazdiť bez potreby pedálovania alebo odrážania sa. Rýchlosť získava jazdec presúvaním ťažiska a teda odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov. Jazda na pump-tracku pomáha zvyšovať silu a kondíciu. Ide zároveň o bezpečnú formu ako získať zručnosti, ktoré sú potrebné pri jazde najmä v prírodnom teréne.

  „Naším cieľom je podporovať deti a mládež, ich možnosti športovať a viesť ich tak k zdravšiemu životnému štýlu,“ povedal Ján Danko, primátor mesta Martin.

 • 6
  máj
  2019
  bikesharing

  Bikesharing v Žiline prekonal svetový rekord!

  Systém zdieľaných bicyklov BikeKIA v Žiline sa teší mimoriadnej obľube obyvateľov a návštevníkov Žiliny. Dôkazom toho je aj svetový rekord v rámci systémov nextbike v počte prenajatí jedného bicykla počas 24 hodín. Bikesharing v Žiline je spoločným projektom mesta, Nadácie Kia Motors Slovakia a spoločnosti ARRIVA na Slovensku. Plne funkčný systém bikesharingu je verejnosti v Žiline k dispozícii ...

  Viac
  6
  máj
  2019
  bikesharing

  Bikesharing v Žiline prekonal svetový rekord!

  Systém zdieľaných bicyklov BikeKIA v Žiline sa teší mimoriadnej obľube obyvateľov a návštevníkov Žiliny. Dôkazom toho je aj svetový rekord v rámci systémov nextbike v počte prenajatí jedného bicykla počas 24 hodín. Bikesharing v Žiline je spoločným projektom mesta, Nadácie Kia Motors Slovakia a spoločnosti ARRIVA na Slovensku.

  Plne funkčný systém bikesharingu je verejnosti v Žiline k dispozícii od 29. marca tohto roka. Od spustenia registrácie 1. februára 2019 do systému služby zdieľaných bicyklov sa prihlásilo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky viac ako 12,5-tisíc užívateľov a bicykel si počas prvého mesiaca prevádzky požičali približne 49 000-krát. Svetový rekord v rámci systémov nextbike dosiahli v Žiline 26. apríla 2019. V ten deň bol v priebehu 24 hodín prenajatý jeden bicykel až 25-krát.

  Verili sme, že bikesharing bude v Žiline úspešný, no záujem verejnosti prekonal všetky naše očakávania. Tešíme sa zo svetového rekordu, a zároveň pozývame aj ďalších obyvateľov, aby si bezplatné požičanie bicykla vyskúšali,“ povedal Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  „Už po prvých dňoch využívania bikesharingu sme zaznamenali neuveriteľné čísla, ktoré prekonali všetky naše očakávania. Systém verejných bicyklov si u nás našiel množstvo fanúšikov, čo ma nesmierne teší, pretože to je tá cesta, ktorou ako mesto chceme kráčať. Našim záujmom je spopularizovať alternatívne formy prepravy a bicykel je jednou z tých najlepších možností. Verím, že nadchádzajúce letné obdobie prinesie ešte viac používateľov a žilinský bikesharing bude lámať rekordy aj naďalej,“ zhodnotil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

  Bezplatné požičanie bicykla do jednej hodiny je možné vďaka spolupráci mesta Žilina, Nadácie Kia Motors Slovakia a spoločnosti ARRIVA. Hlavným investorom systému BikeKIA je Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá zakúpila hardvér a softvér vo výške 320 000 eur. Mesto Žilina zabezpečuje prevádzku systému, na ktorú prispieva aj Nadácia Kia Motors Slovakia; mesto taktiež zabezpečilo pozemky na výstavbu infraštruktúry 20 stanovíšť. Spoločnosť ARRIVA dodala plne funkčný a odskúšaný systém a zabezpečuje jeho plynulú prevádzku 24 hodín denne. „Teší nás mimoriadny záujem o zdieľané bicykle v Žiline a verím, že služba bude v priebehu nasledujúcich teplých mesiacov využívaná rovnako intenzívne,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Podľa jeho slov je ARRIVA pripravená svoje spoľahlivé a funkčné riešenie ponúknuť aj obyvateľom ďalších väčších, ale aj menších miest. „Nami ponúkaný systém je plne funkčný a dokáže sa prispôsobiť potrebám jednotlivých miest na Slovensku. Príklad Žiliny ukazuje, že vďaka podpore mesta a partnera, akým je Nadácia Kia Motors Slovakia, je možné realizovať úspešný a u obyvateľov obľúbený projekt,“ zdôraznil L. Ivan.

 • 2
  máj
  2019
  ZGP sport 3

  Žilinský kraj sa opäť rozhýbe aj vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2019 projekty určené na rozvoj zdravého životného štýlu,  zlepšovanie prístupu detí a mládeže k športovým aktivitám, podporu domácich športových pretekov a turnajov, ako aj podporu mladých športových talentov.   Žilina, 02. máj 2019 – V spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia (ďalej l...

  Viac
  2
  máj
  2019
  ZGP sport 3

  Žilinský kraj sa opäť rozhýbe aj vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2019 projekty určené na rozvoj zdravého životného štýlu,  zlepšovanie prístupu detí a mládeže k športovým aktivitám, podporu domácich športových pretekov a turnajov, ako aj podporu mladých športových talentov.

   

  Žilina, 02. máj 2019 V spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia (ďalej len „Nadácia“) budú môcť deti a mládež v Žilinskom kraji viac športovať. V zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne bude v roku 2019 podporených 48 projektov v celkovej sume 199 998,46 eur.

  S finančnou podporou Nadácie sa zrealizujú turnaje, behy, tréningy na školách a v športových kluboch. Zlepší sa aj materiálna vybavenosť organizácií a zrekonštruujú sa priestory pre malých aj väčších športovcov.

  Medzi podporenými aktivitami sú zahrnuté takmer všetky druhy športov od klasického futbalu, cez stolný tenis, hasičské súťaže, behy a maratóny, tanec, plávanie, šach či menej rozšírenú lukostreľbu alebo petang.

  Deti a mládež budú mať možnosť športovať v celkom žilinskom regióne nielen vo veľkých mestách ako sú Žilina alebo Martin. Medzi vyžrebovanými projektami boli napríklad Oravská pohraničná obec Hladovka, Petrovice, Slovenské Pravno, Ružomberok či Rajec.

  „Grantový program dáva príležitosť zamestnancom spoločnosti Kia Motors Slovakia (KMS) podporiť aktivity, ktoré sú im blízke a organizácie, v ktorých sa sami realizujú či už ako dobrovoľníci alebo aktívni členovia. Tento rok sme dostali celkom 154 žiadostí, pričom každý víťazný projekt mohol byť podporený do maximálnej výšky 5 000 eur. Projekty predkladali občianske združenia, športové kluby, školy či obce v spolupráci so zamestnancami KMS” povedal správca nadácie Branislav Hadár.

  Aby bol projekt úspešný, musel spĺňať základné kritériá, ako sú realizácia a pôsobnosť v Žilinskom kraji, oprávnenosť položiek v rozpočte, časový harmonogram, cieľová skupina detí a mládeže do 18 rokov a zameranie projektu v súlade s cieľmi grantovej výzvy. Všetky projekty, ktoré splnili kritériá, boli zaradené do losovania, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 25. apríla 2019 za prítomnosti svedkov. Správca Nadácie a dvaja zamestnanci KMS vylosovali 48 projektov, ktoré sa zrealizujú v priebehu roka 2019 v celkovej sume 199 998,46 eur.

  „Naši členovia trénujú v krásnom prostredí Malej Fatry a snažia sa reprezentovať klub, ako aj Slovensko v čoraz viac obľúbenom športe. Od vzniku v roku 2006 sa nám podarilo získať množstvo slovenských i medzinárodných ocenení. Náš klub je celosvetovo uznávaný, a aj vďaka tomu sa nám dostalo pocty zorganizovať z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia historicky prvé Majstrvstvá Európy na území Slovenska s medzinárodnou účasťou” hovorí Jozef Ďugel, zástupca Lukostreleckého klubu Varín.

  Ilustračné foto - Reflex Žilina

  Ilustračné foto – Reflex Žilina

  „Petang je netradičný šport, ktorý môžu hrať aj deti oslobodené od telesnej výchovy. Hrá sa vonku na čerstvom vzduchu a to je pre deti a mládež veľmi potrebné. Naším cieľom je motivovať deti k športu, umožniť im trénovať a súťažiť. Mnohých súťaží sa naši reprezentanti nemohli zúčastniť len preto, že momentálne nemáme sady licencovaných petangových súprav, ktoré tieto turnaje vyžadujú. Aj napriek tomu sú deti snaživé a tento šport ich veľmi baví. Sme radi, že získaním grantu Nadácie Kia Motors Slovakia budeme môcť rozvíjať talent mladých športovcov” vyjadril sa Michal Bače, zástupca Petangového klubu mládeže Turiec.

  Ilustračné foto - petang Zdravotná škola Žilina

  Ilustračné foto – petang Zdravotná škola Žilina


Grantové programy 2019


V roku 2019 boli otvorené 2 zamestnanecké grantové programy, do ktorých ste sa mohli zapojiť. Zoznam víťazných projektov nájdete tu:


Máte otázku ohľadom grantov Nadácie Kia Motors Slovakia?

Kontaktujte administrátorov grantových programov:
 • Grant Šport v regióne 2019: Beáta Ďurišová, tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100; E-mail: info@nadaciakia.sk
 • Grant Dobrovoľníctvo 2019: Simona Pružinská, na tel.: 041/ 515 1523, 0911 146 001; E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk


Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353