O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí prichádzajú za nadáciu

Nadácia Kia Motors Slovensko riadi správnu radu, ktorá sa snaží zapojiť do kontroly výsledkov, riadiť smerovanie nadácie a pomáhať pomáhať. Kia Motors Slovakia, sro (KMS).

Správna rada

 • K yong-Jae Lee, predseda rady a prezident CEO proti KMS
 • Tae Jin Kim, člen rady a finančný riaditeľ v KMS
 • Jeong-Ick Lee , člen rady a viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálnych pracovníkov v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku a ďalšie činnosti, ktoré sú transparentné a spoľahlivé a z finančného hľadiska je možné získať späť.

Dozornú radu údajov:

 • Seong Lyong Choi , člen dozornej rady a koordinátor kontroly kontroly v KMS
 • Adriana Kociánová , člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenia v KMS
 • Dušan Mizera , člen dozornej rady a vedúci úradnej kontroly v KMS
Správca

Správca vašej nadácie spravuje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Branislav Hadár , vedúci pracovníci komunikácie a vzťahy s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Simona Pružinská Beáta Ďurišová zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom informácii o grantových programoch alebo spolupráce v rámci partnerských programov. 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii a darcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia a schopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom vášho projektu a uverejňujete jej logo, tu nájdete všetko potrebné:

 1. pravidlá externej komunikácie TU
 2. naše LOGO na stiahnutie
 3. logomanuál na to ako logo správne používať
 4. predpripravené plagáty/bannery pri podpore vzdelávania a športu

podpora vzdelavania

Banner – podpora vzdelávania na stiahnutie

Banner - podpora športu na stiahnutie

Banner – podpora športu na stiahnutie

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

Logomanuál na stiahnutie

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018Výročná správa za rok 2016 na stiahnutie.

Výročná správa za rok 2017 na stiahnutie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 27
  aug
  2019
  logo for KIA

  Grantový program Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

  Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru SmartBooks. Vaše žiadosti o grant môžete podávať do 17. septembra 2019.    Otázky ohľadom vypĺňania žiadosti môžete konzultovať s projektovou koordinátorkou Nadácie Kia Beátou...

  Viac
  27
  aug
  2019
  logo for KIA

  Grantový program Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

  Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže, konkrétne na nákup vzdelávacieho softvéru SmartBooks.

  Vaše žiadosti o grant môžete podávať do 17. septembra 2019.   

  Otázky ohľadom vypĺňania žiadosti môžete konzultovať s projektovou koordinátorkou Nadácie Kia Beátou Ďurišovou: 0904 970 100.

  Ciele grantového programu

  • podpora vzdelávania
  • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty

  Cieľová skupina

  • deti a mládež (do 15 rokov)

  Kto môže žiadať o grant

  • základné školy v Žilinskom kraji

  O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty ani záujmové združenia právnických osôb.

  Podmienky grantu

  • Každá škola môže požiadať o max. 1 grant.
  • Projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
  • Nadácia KMS vyberie dodávateľa, od ktorého budú školy softvér nakupovať.
  • Projekt Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019 zahŕňa aj sadu vzdelávacích školení pre pedagógov, a preto bude potrebné dodržať presný harmonogram školení.
  • Každá škola musí detailne popísať účel, na ktorý sa bude softvér využívať ako aj počet učiteľov a žiakov, ktorí budú softvér využívať. Ak škola využíva softvér SmartBooks od roku 2018, je potrebné popísať doterajšie výsledky a skúsenosti.

  Detailný popis projektu SmartBooks

  • 1-ročná licencia na softvér
  • Prvotné školenie pedagógov
   • dvojdňové školenie učiteľov (jednodňové školenie pre učiteľov školy, ktorá využíva SmartBooks od roku 2018)
   • vysvetlenie konceptu SmartBooks, praktické ukážky
  • Podpora projektu počas školského roka
   • osobné stretnutia s pedagógmi
  • Priebežné vyhodnocovanie používanosti SmartBooks na škole
   • každý mesiac report podľa škôl, predmetov, pedagógov, tried
  • Každodenná podpora
   • na WEBe, e-mailom, telefonicky
  • Záverečné vyhodnotenie úspešnosti projektu
   • vzťah žiakov k predmetom a ich výsledky

   

  Výška grantu

  Celková suma vyhradená na grantový program Vzdelávací softvér v roku 2019 je 100 200 eur.

  Časový harmonogram

  27. august 2019 – vyhlásenie grantového programu

  17. september 2019 – uzávierka grantového programu

  18. september – 24. september 2019 – hodnotenie projektov

  30. september 2019 – oznámenie výsledkov grantového programu

  30. september – 30. november 2019 – realizácia projektov, monitoring

  06. december 2019 – uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

  Projekt je potrebné podať najneskôr do 17. septembra 2019 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

  Prijímanie žiadostí

  Povinné prílohy žiadosti:

  1. sken dokladu o pridelení IČO,
  2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

  Pri registrácii je potrebné si vybrať grantový program Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk treba kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

  Hodnotenie projektov

  Projekty budú hodnotiť zástupcovia nadácie, a to podľa ich kvality, verejnoprospešnosti a prínosu.

  Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, a subjekty, ktoré podali viac ako jednu žiadosť.

  Realizácia projektov

  Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

  Príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití grantu (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

   

   

  Kontaktná osoba pre konzultácie

  Pre prípadné ďalšie otázky a informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Beáta Ďurišová, tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail:  durisova@nadaciakia.sk

   

  Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Mgr. Martina Tvrdoňová, tel.: 0949 428 239, tvrdonova@dakujeme.sk

 • 21
  aug
  2019
  DSC_1383

  Detská anglická univerzita Nadácie Kia Motors Slovakia má ďalších 300 absolventov

  Nadácia Kia Motors Slovakia tento rok organizovala už 8.ročník Detskej anglickej univerzity. Denný tábor sa konal vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch a pre všetkých účastníkov bol bezplatný. Tohtoročnou témou Detskej univerzity bol „Summer Invention Camp“ - Technológie, inovácia, kreativita a logika – so zameraním na rozvoj kreativity, logického myslenia, využitia technológií a smart riešení nie ...

  Viac
  21
  aug
  2019
  DSC_1383

  Detská anglická univerzita Nadácie Kia Motors Slovakia má ďalších 300 absolventov

  Nadácia Kia Motors Slovakia tento rok organizovala už 8.ročník Detskej anglickej univerzity. Denný tábor sa konal vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch a pre všetkých účastníkov bol bezplatný. Tohtoročnou témou Detskej univerzity bol „Summer Invention Camp“Technológie, inovácia, kreativita a logika – so zameraním na rozvoj kreativity, logického myslenia, využitia technológií a smart riešení nie len pre priemysel ale aj bežný život. Činnosti pre malých študentov boli koncipované tak, aby boli interaktívne, zábavné a motivujúce, a to prostredníctvom hier, rébusov, jazykolamov a riešení logických úloh.

  „Všetky vzdelávacie aktivity prebiehali kombináciou slovenského a anglického jazyka, podľa úrovne angličtiny jednotlivých skupín. Deti boli priebežne hodnotené do univerzitného indexu a tri najšikovnejšie z každej skupiny sme na konci každého turnusu ocenili anglickou knižkou,“ priblížil priebeh tábora Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Na záverečnom spoločnom vystúpení mladí absolventi predviedli svojim rodičom, čo sa naučili a popýšili sa zhotovenými robotmi, labyrintmi či  lietadielkami.

  Pravdaže, neoddeliteľnou súčasťou každého dňa boli aj relaxačné a pohybové aktivity, ktoré zodpovedali charakteru Detskej univerzity a prázdninovému obdobiu.

  „Chcem sa poďakovať Nadácii Kia a všetkým zainteresovaným, ktorým sa podarilo zorganizovať výnimočný týždeň pre deti v rámci týždňového English campu. Našim dvojičkám sa veľmi páčilo. Užili si super týždeň spoznávania novej slovnej zásoby hrou, tvorenia, zábavy a nadväzovania nových kamarátstiev“, poďakovala mamička Danielky a Jakubka.

  Aj mamička Erika a Christiana si pochvaľuje Detskú anglickú univerzitu: „Mladší syn si užíval spoločné hry a ukážky robotickej ruky. Staršiemu ostali pekné spomienky na tvorivé dielne a na skvelého škótskeho lektora, vďaka ktorému si každodenne cibril svoju angličtinu a spoznal rozdiely medzi rôznymi prízvukmi.“

  Počas ôsmych ročníkov sa Detskej anglickej univerzity zúčastnilo už 1553 detí a Kia Motors Slovakia spolu s Nadáciou Kia investovala do jej organizácie spolu 206 231 €.

 • 3
  júl
  2019
  Bikesharing foto z videa 014

  Žilinský bikesharing funguje už tri mesiace a zaznamenáva rekordné výpožičky

  Systém zdieľaných bicyklov v Žiline BikeKIA je obyvateľom a verejnosti k dispozícii už od konca marca tohto roku. Za prvé tri mesiace sa bikesharing stal obľúbenou súčasťou verejnej prepravy a zaznamenal prvé rekordy. Cyklisti uskutočnili ku koncu júna takmer 135-tisíc jázd. Do systému sa doposiaľ zaregistrovalo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky viac ako 17-tisíc užívateľov, pričom t...

  Viac
  3
  júl
  2019
  Bikesharing foto z videa 014

  Žilinský bikesharing funguje už tri mesiace a zaznamenáva rekordné výpožičky

  Systém zdieľaných bicyklov v Žiline BikeKIA je obyvateľom a verejnosti k dispozícii už od konca marca tohto roku. Za prvé tri mesiace sa bikesharing stal obľúbenou súčasťou verejnej prepravy a zaznamenal prvé rekordy. Cyklisti uskutočnili ku koncu júna takmer 135-tisíc jázd. Do systému sa doposiaľ zaregistrovalo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky viac ako 17-tisíc užívateľov, pričom takmer 10-tisíc z nich využíva bicykle aktívne.

  Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe:

  TS_Žilinský bikesharing funguje už tri mesiace a zaznamenáva rekordné výpožičky _2019-7-3 (4)

 • 7
  jún
  2019
  DAU

  Detská anglická univerzita – registráciu otvárame 16. júna o 9:00 hod.

  REGISTRÁCIA sa  spúšťa 16.06.2019 o 9:00 hod.!!! Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v štyroch termínoch:  turnus 08. - 12. 07. 2019 turnus 15. - 19. 07. 2019 turnus 05. - 09. 08. 2019 turnus 12. - 16. 08....

  Viac
  7
  jún
  2019
  DAU

  Detská anglická univerzita – registráciu otvárame 16. júna o 9:00 hod.

  REGISTRÁCIA sa  spúšťa 16.06.2019 o 9:00 hod.!!!

  prihlásenie

  Nadácia Kia Motors Slovakia aj tento rok počas letných prázdnin organizuje Detskú anglickú univerzitu vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v štyroch termínoch: 

  1. turnus 08. – 12. 07. 2019
  2. turnus 15. – 19. 07. 2019
  3. turnus 05. – 09. 08. 2019
  4. turnus 12. – 16. 08. 2019

  Program:

  • Detská družina od 06:30 do 08:00
  • Vyučovanie od 8.00 do 14.00
  • Detská družina popoludní od 14:00 do 16:00

  Miesto:

  • Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia, Gbeľany

  Účastníci:

  • žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -12 rokov (podmienkou je min. ukončený 1. ročník ZŠ)
  • žiaci, ktorí sa nezúčastnili Detskej anglickej univerzity (denného letného tábora) v rokoch 2018 a 2017 (ak zákonný zástupca podá prihlášku za dieťa, ktoré sa zúčastnilo Detskej anglickej univerzity v rokoch 2017 a 2018, deti budú automaticky vyradené)

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • dopravu autobusom
  • poistenie
  • odborný dozor
  • stravu (desiata, obed, olovrant)
  • certifikovaných anglicky hovoriacich lektorov

  Prihláška:

  • Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte online Formulár so záväznou prihláškou a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov na https://dau.reenio.sk/sk/#/terms (prihlasovanie bude spustené v nedeľu 16. júna 2019 o 9:00 hod.)
  • Vyplnená online Prihláška a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov sa vyplnením formulára automaticky zašle na Organizátora.

  Dôležité informácie:

  • Všetky prihlásené deti absolvujú vstupný jazykový test, na základe ktorého budú rozdelené do jednotlivých skupín.
  • Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný na 75 detí/turnus, preto bude o účasti vášho dieťaťa rozhodovať rýchlosť prihlásenia.

   

  V prípade ďalších otázok kontaktujte: kiakemp2019@gmail.com

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!


Grantové programy 2019


V roku 2019 boli otvorené 2 zamestnanecké grantové programy, do ktorých ste sa mohli zapojiť. Zoznam víťazných projektov nájdete tu:


Máte otázku ohľadom grantov Nadácie Kia Motors Slovakia?

Kontaktujte administrátorov grantových programov:
 • Grant Šport v regióne 2019: Beáta Ďurišová, tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100; E-mail: info@nadaciakia.sk
 • Grant Dobrovoľníctvo 2019: Simona Pružinská, na tel.: 041/ 515 1523, 0911 146 001; E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Martina Tvrdoňová, tel.: 0949 428 239, tvrdonova@dakujeme.sk


Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353