O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, mobility v regióne a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektové koordinátorky:  Lucia Hurajová a Michaela Shahbazi zodpovedajú za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Sú zároveň kontaktnými osobami, na ktoré sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

IBAN: SK02 0200 0000 0034 1078 3654


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 9
  apr
  2018
  Projekty Nadácie KMS 2017

  Darujte nám 2% a podporte svoj región

  V roku 2017 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia 132 projektov sumou 1,8 milióna eur vďaka ktorým sa podarilo zlepšiť životy ľudí nielen v žilinskom regióne. Nadácia sa zameriavala v minulom roku hlavne na tri oblasti: vzdelávanie - technické a jazykové pre deti a mládež šport - podpora športových klubov a ich aktivít, budovanie cyklotrás; revitalizácia zelene rekonštrukcie oddelení na Fa...

  Viac
  9
  apr
  2018
  Projekty Nadácie KMS 2017

  Darujte nám 2% a podporte svoj región

  V roku 2017 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia 132 projektov sumou 1,8 milióna eur vďaka ktorým sa podarilo zlepšiť životy ľudí nielen v žilinskom regióne. Nadácia sa zameriavala v minulom roku hlavne na tri oblasti:

  • vzdelávanie – technické a jazykové pre deti a mládež
  • šport – podpora športových klubov a ich aktivít, budovanie cyklotrás; revitalizácia zelene
  • rekonštrukcie oddelení na Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

  „Chceme vytvoriť pre deti a mládež lepšiu budúcnosť“ hovorí Dušan Dvořák. „V roku 2018 plánujeme pokračovať v podpore vzdelávania, športu a mobility a v rámci týchto troch pilierov chceme zahájiť úplne nové projekty ktoré tu ešte neboli a pokračovať v tých ktoré sa postupom času ukázali ako tie najlepšie”.

  Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú darovať svoje 2% Nadácii KMS si jej členovia tento rok pripravili malé prekvapenie. Po vyplnení a odovzdaní daňového formulára (na stiahnutie tu) môžete na tomto linku https://www.surveymonkey.com/r/HMQXS2B zahlasovať za to, čo má nadácia s vašim príspevkom urobiť. Buď prispejete na rozvoj športu, vzdelania alebo mobility a prídete si vyzdvihnúť/pošleme vám malý darček.

  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom  darovania 2 % alebo aktivít Nadácie Kia Motors Slovakia nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@nadaciakia.sk

  Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

  Lyžiarska škola 2017 Podpora športu 2017 Detská anglická univerzita

  Rok 2017 v číslach:

  • Viac ako 132 projektov a 1,8 milióna eur prerozdelených na podporu a rozvoj športu, vzdelávania, revitalizácie zelene a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení
  • 108 partnerských organizácií
  • 198 dobrovoľníkov a 2,537 hodín dobrovoľníckych prác
  Otvorenie parku SČK pri preberaní áut Vynovené oddelenie liečebne dlhodobo chorých

 • 20
  mar
  2018
  Darovanie áut SČK

  Slovenský Červený kríž dostal ďalších 17 vozidiel Kia cee’d pre zlepšenie mobility

  Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním zvyšných 17 vozidiel Kia cee’d Sportswagon splnila svoj minuloročný sľub kompletne obnoviť vozový park Slovenského Červeného kríža   Každý deň stovky pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža budú môcť využívať pri zásahoch v teréne 37 nových automobilov (Gbeľany) 20. marec 2018 – Nadácia Kia Motors Slovakia (NKMS) venovala Slovenskému Č...

  Viac
  20
  mar
  2018
  Darovanie áut SČK

  Slovenský Červený kríž dostal ďalších 17 vozidiel Kia cee’d pre zlepšenie mobility

  • Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním zvyšných 17 vozidiel Kia cee’d Sportswagon splnila svoj minuloročný sľub kompletne obnoviť vozový park Slovenského Červeného kríža  
  • Každý deň stovky pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža budú môcť využívať pri zásahoch v teréne 37 nových automobilov

  17 áut čakjú nové zážitky z terénu(Gbeľany) 20. marec 2018 Nadácia Kia Motors Slovakia (NKMS) venovala Slovenskému Červenému krížu (SČK) 17 nových automobilov, čím úspešne zavŕšila projekt s názvom Mobilita v regiónoch. Koncom novembra 2017 sa v Bratislave zrealizovala prvá fáza projektu, kde SČK prijal 20 nových automobilov značky Kia cee’d Sportswagon, ktoré putovali do 20 územných spolkov na Slovensku. Keďže SČK má celoslovenskú pôsobnosť, Nadácia KMS sa zaviazala, že v roku 2018 venuje zvyšných 17 áut a tým obnoví celý vozový park červenokrižiakov. Súčasťou daru nadácie sú aj sady zimných pneumatík a finančný dar na registráciu všetkých automobilov.

  „Pracovníci a dobrovoľníci SČK môžu vo svojej práci ešte adresnejšie a flexibilnejšie odpovedať na potreby všetkých obyvateľov, ktorí sa ocitli v núdzi. Sme radi, že sme týmto skutkom podporili tak náročnú a nevyhnutnú prácu všetkých členov Slovenského Červeného kríža,“ povedal Dae-Sik Kim, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia a CEO Kia Motors Slovakia.

  Preberanie áutVďaka vozidlám sa stávame flexibilnejší, môžeme zabezpečovať poskytovanie viacerých služieb súčasne. Zviditeľňujú našu prítomnosť v rôznych kútoch Slovenska. Dnešným dňom má každý spolok SČK nové auto. O takejto mimoriadnej podpore sme doteraz mohli len snívať,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.

  Nové služobné auto nám veľmi uľahčilo mobilitu v regióne, kde pôsobíme. Pri organizovaní podujatí, kurzov, poskytovaní materiálnej pomoci, rozvoze potravinových balíkov v 105 obciach sa nám výborne osvedčil batožinový priestor auta. Máme množstvo pozitívnych ohlasov aj od obyvateľov,vyjadrila sa Mária Majerčíková, riaditeľka SČK Územného spolku Rimavská Sobota, ktorý pôsobí aj v okrese Revúca.

  Nové Kie pomáhajú v teréne

  „Myslím, že kolegovia mi dajú za pravdu – tieto autá nám veľmi uľahčili prácu v teréne. Vieme reagovať na mimoriadne situácie a paralelne zabezpečovať našu činnosť. Úprimne ďakujeme,“ dodala Denisa Kučkovská, riaditeľka popradského územného spolku SČK.

   

 • 5
  mar
  2018
  Podpora športu v regióne 2018

  PRIPRAVIŤ SA, POZOR, ŠTART! Grantový program Šport v regióne 2018 OTVORENÝ.

  Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môžete vaše projekty predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 5. apríla 2018. CIEĽ A PODPOROVANÉ AKTIVITY  Cie...

  Viac
  5
  mar
  2018
  Podpora športu v regióne 2018

  PRIPRAVIŤ SA, POZOR, ŠTART! Grantový program Šport v regióne 2018 OTVORENÝ.

  Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môžete vaše projekty predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 5. apríla 2018.

  CIEĽ A PODPOROVANÉ AKTIVITY

   Cieľ grantového programu:

  • podpora zdravého životného štýlu detí a mládeže,
  • sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež,
  • podpora domácich športových pretekov a turnajov,
  • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

  Cieľová skupina:

  • deti a mládež do 18 rokov.

  Podporované aktivity:

  • materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, usporiadanie športových turnajov, pretekov a súťaží, zabezpečenie tréningov a sústredení, revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch.

  Oprávnené náklady:

  • nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok,
  • náklady pre dobrovoľníkov: pracovné pomôcky,
  • materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily,
  • logistické náklady: prenájom športovísk, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie,
  • infraštruktúra turnaja, pretekov: svetlá, pódium, prenájom techniky, nábytku,
  • honoráre pre odborný personál: rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.),
  • lekársky dozor

  Neoprávnené náklady:

  • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
  • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
  • cestovné náklady a ubytovanie,
  • občerstvenie a strava.

  OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • Program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy a obce.
  • Predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba.
  • Žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji.
  • Projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
  • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

  FINANČNÉ A FORMÁLNE KRITÉRIA PRE PROJEKT (ŽIADOSŤ)

  Výška grantu

  • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 2000 eur. Pre grantový program je vyčlenená suma vo výške 200 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
  • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

  Odporúčanie zamestnanca

  • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danom projekte osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.
  • Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

  Prijímanie žiadostí

  • Projekt/žiadosť je potrebné podať najneskôr do apríla 2018 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/, Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
  • Povinné prílohy žiadosti:
  • sken dokladu o pridelení IČO,
  • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).
  • Pri registrácii je potrebné si vybrať programŠport v regióne 2018. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  5. marec 2018 Vyhlásenie grantového programu
  5. apríl 2018 Uzávierka predkladania projektov
  6. – 27. apríl 2018 Hodnotenie projektov v súlade s výzvou zamestnaneckého programu
  30. apríl  2018 Výber podporených projektov
  2. – 15. máj 2018 Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)
  15. máj – 15. september 2018 Realizácia projektov, monitoring
  22. september 2018 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, druhé splátky grantu (30 %)
  22. september – 30. november 2018 Kontrola záverečných správ

  VÝBER PROJEKTOV

  Všetky prijaté projekty budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu. Uprednostnené budú tie projekty, ktoré v rokoch 2016 a 2017 nezískali podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Odporúčania

  • Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť.
  • Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi.
  • V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom a bude možné robiť iba čiastkové úpravy schváleného rozpočtu. Akékoľvek zmeny v priebehu realizácie projektu sú predmetom odsúhlasenia.
  • Odporúčanie zamestnanca musí byť presvedčivé a pravdivé.

  REALIZÁCIA PROJEKTOV

  Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: Prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy. Akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom Nadácie. Po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na https://nadaciakia.egrant.sk/. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie účtovných dokladov a pod.). Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

  KONZULTÁCIE

  Kontaktná osoba pre konzultácie: Lucia Gregorová, e-mail: gregorova@changenet.sk, tel. číslo: 0905 739 630.

  Grantová výzva na stiahnutie tu

 • 20
  feb
  2018
  Nadácia Kia otvára program Dobrovoľníctvo 2018

  Dobrovoľníctvo 2018 – otvorené

  Nadácia Kia Motors Slovakia (KMS) sa rozhodla aj v roku 2018 podporiť dobrovoľnícke aktivity neziskových organizácii v žilinskom regióne. Od zamestnancov Kia Motors Slovakia preto od 19. februára žiadame odporučiť organizácie, v ktorých sú zamestnanci sami aktívni ako dobrovoľníci alebo inak zaangažovaní a stali by sa keymanmi = sprostredkovateľmi medzi touto organizáciou a Nadáciou KMS. Pomáha...

  Viac
  20
  feb
  2018
  Nadácia Kia otvára program Dobrovoľníctvo 2018

  Dobrovoľníctvo 2018 – otvorené

  Nadácia Kia Motors Slovakia (KMS) sa rozhodla aj v roku 2018 podporiť dobrovoľnícke aktivity neziskových organizácii v žilinskom regióne.

  Od zamestnancov Kia Motors Slovakia preto od 19. februára žiadame odporučiť organizácie, v ktorých sú zamestnanci sami aktívni ako dobrovoľníci alebo inak zaangažovaní a stali by sa keymanmi = sprostredkovateľmi medzi touto organizáciou a Nadáciou KMS. Pomáhali by s komunikáciou a organizovaním dobrovoľníckych aktivít.

  Čo ponúkame organizácii?

  • Z nadácie dostane grant vo výške  maximálne 1 000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít

  Aké podmienky je potrebné splniť?

  • Prostriedky čerpané z grantu musia súvisieť s dobrovoľníckymi aktivitami.
  • Projektová žiadosť musí obsahovať návrh dobrovoľníckej aktivity vrátane počtu potrebných dobrovoľníkov.
  • Realizácia dobrovoľníckych aktivít a celého projektu musí byť uskutočnená v období apríl – september 2018.
  • Záverečná správa obsahujúca zoznam dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity, ako aj názov a dátum podujatia, musí byť vypracovaná do konca septembra 2018.
  • Plánované dobrovoľnícke aktivity musia byť realizované v Žilinskom kraji.

  Oprávnené náklady z grantu:

  • materiál, vybavenie, nástroje, pomôcky potrebné na realizáciu dobrovoľníckych aktivít.

  Neoprávnené náklady:

  • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
  • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
  • cestovné náklady a ubytovanie,
  • občerstvenie.

  Podať projekt je možné prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk. Pred vstupom do systému je potrebná nová registrácia organizácie. Postup nájdete priamo na webovej stránke. Dôležité upozornenie, pri registrácii si prosím vyberte grantový program – Dobrovoľníctvo 2018

  Po registrácii sa môže nezisková organizácia už prihlásiť na webový portál a začať s prípravou projektu. Uzávierka na odoslanie projektového formulára je do 16. marca 2018.

  Aktívni a budúci keymani, prosíme prihláste sa nám po registrácii neziskovej organizácie aj na hurajova@nadaciakia.sk. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa registrácie projektov, kontaktujte taktiež našu projektovú koordinátorku Luciu Hurajovú.

   

  Zhrnuté v krátkej infografike pre vás všetkých:

  Ako na grantové programy v Nadácii KMS

  Ako na grantové programy v Nadácii KMS


Grantové programy

Otvorili sme grantové zamestnanecké programy:

Šport v regióne 2018

Nadácia Kia Motors Slovakia (KMS) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Viac informácií a podmienky grantu na http://www.nadaciakia.sk/#news-detail-809

Tento rok môžete vaše projekty predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 5. apríla 2018.

Dobrovoľníctvo 2018

Nadácia KMS vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Bližšie informácie http://www.nadaciakia.sk/#news-detail-804

Vaše návrhy Dobrovoľníckych projektov môžete podávať do 16. marca 2018.


Potrebujete pomoc?

Kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Hurajová, na tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail: info@nadaciakia.sk
Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.