O nadácii

Nadácia Kia Motors Slovakia vznikla oficiálne v roku 2013, avšak gro aktivít a projektov sme rozbehli až v roku 2016. Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako pokračovateľa svojej firemnej spoločenskej zodpovednosti v žilinskom regióne.

V rámci Nadácie Kia Motors Slovakia pomoc primárne adresujeme na filantropické aktivity zamerané na podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania, podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale podporovať akúkoľvek zmenu, ktorá robí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.

V Nadácii Kia Motors Slovakia túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.

Žijeme s mottom – pohnime svetom spoločne!

Výročná správa 2016_ Nadácia Kia Motors Slovakia

 

Ľudia, ktorí stoja za nadáciou

Nadáciu Kia Motors Slovakia riadi správna rada, ktorej členovia sa podieľajú na schvaľovaní procesov, riadia smerovanie nadácie a hlavne nám pomáhajú pomáhať. Všetci členovia správnej rady sú zároveň predstavitelia vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (KMS).

Správna rada

 • Dae-Sik Kim, predseda správnej rady a Prezident a CEO v KMS
 • Jun Gyu Lee, člen správnej rady a Finančný riaditeľ v KMS
 • Seong Gyu Lee, člen správnej rady a Viceprezident skupiny Administratíva v KMS
Naše aktivity kontroluje Dozorná rada

Je zložená z profesionálov pracujúcich v spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorí nám pomáhajú kontrolovať účtovníctvo, výšku nákladov a ďalšie činnosti tak, aby sme boli maximálne transparentní a dôveryhodní aj z finančného hľadiska voči partnerom a verejnosti.

Dozornú radu tvorí:

 • Kwonjong Joo, člen dozornej rady a koordinátor oddelenia kontroly nákladov v KMS
 • Adriana Kociánová, člen dozornej rady a vedúca účtovného oddelenie v KMS
 • Dušan Mizera, člen dozornej rady a vedúci oddelenia kontroly nákladov v KMS
Správca

Správca našej nadácie administruje nadačnú činnosť, vystupuje v mene nadácie a je zároveň štatutárom.

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia – Dušan Dvořák, zároveň vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou v KMS.

Zamestnanci Nadácie Kia Motors Slovakia

Projektová koordinátorka:  Lucia Hurajová zodpovedá za chod, administratívu a nastavenia nadačných procesov. Je zároveň kontaktnou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom grantových programov alebo ľubovoľných informácií.

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia


Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame:

 • Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom vrámci filantropickej a darcovskej pomoci. Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná.
 • Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá pomôže filantropii adarcovstvu rozkvitať.
 • Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu aspoluprácu medzi všetkými partnermi. Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu.
 • Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho presvedčenia aschopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás.
 • Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a usilujeme sa stať silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou.

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom.

Etický kódex


Etický kódex je súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty kultúry Nadácie Kia Motors Slovakia ako aj jej smerovanie. Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej a dozornej rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci a stáli spolupracovníci nadácie. Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia je verejne dostupný dokument.

Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna.

Ak vás zaujíma poslanie, vízia a misia alebo hodnoty našej nadácie, tak nie je nič jednoduchšie ako si otvoriť náš Etický kódex, ktorý nájdete v tejto sekcii a pustiť sa do čítania.

eticky_kodex-1NAHLAD

Etický kódex NA STIAHNUTIE

 

Logo a dizajn


V prípade, že je naša nadácia partnerom pre váš projekt a uverejňujete logo, tak vás prosíme, aby ste ho používali podľa pravidiel externej komunikácie, ktoré si môžete stiahnuť TU.

V tejto sekcii zároveň nájdete naše LOGO na stiahnutie a náš Logomanuál na použitie.

Ver3-Nadacia KIA_logomanual.indd

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailom na info@nadaciakia.sk alebo na telefónnom čísle 041/515 1523.

 

 

Ako podporiť Nadáciu Kia Motors Slovakia?

Vyhlásenie o zaplatení dane za rok 2016


 1. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
 2. Formou peňažného daru priamo  na účet Nadácie Kia Motors Slovakia:

Čislo účtu: 3276396353/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Zobraziť viac Zobraziť menej

Aktuality

 • 27
  jún
  2017
  AJA_A3_ZILINA_2017_NAHLAD

  Automobilová JUNIOR Akadémia

  Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia, Zväzom automobilového premyslu SR a Žilinskou univerzitou Vás pozýva na  Automobilovú JUNIOR Akadémiu! Prihláste svoje deti na denný letný tábor, ktorého druhý ročník sa bude konať v Žiline, v termíne od 17. 7. do 21. 7. 2017. Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v si...

  Viac
  27
  jún
  2017
  AJA_A3_ZILINA_2017_NAHLAD

  Automobilová JUNIOR Akadémia

  Nadácia Kia Motors Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia, Zväzom automobilového premyslu SR a Žilinskou univerzitou Vás pozýva na  Automobilovú JUNIOR Akadémiu!

  Prihláste svoje deti na denný letný tábor, ktorého druhý ročník sa bude konať v Žiline, v termíne od 17. 7. do 21. 7. 2017.

  Týždenný vzdelávací a zážitkový program AJA je určený žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl. Časť programu bude prebiehať na akademickej pôde a časť priamo vo výrobnom závode. Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk.

 • 20
  jún
  2017
  screenshot.838

  Detská anglická univerzita

  Z dôvodu naplnenia kapacít je prihlasovanie na Detskú anglickú univerzitu uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.   Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas letných prázdnin Detskú anglickú univerzitu realizovanú vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v troch termínoch:  turnus: 10.7. - 14. 7. 2017 (5 pracov...

  Viac
  20
  jún
  2017
  screenshot.838

  Detská anglická univerzita

  Z dôvodu naplnenia kapacít je prihlasovanie na Detskú anglickú univerzitu uzatvorené.

  Ďakujeme za pochopenie.


   

  Nadácia Kia Motors Slovakia opäť organizuje počas letných prázdnin Detskú anglickú univerzitu realizovanú vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. Univerzita je pre účastníkov bezplatná a bude prebiehať dennou formou v troch termínoch: 

  1. turnus: 10.7. – 14. 7. 2017 (5 pracovných dní)
  2. turnus: 7. 8. – 11. 8. 2017 (5 pracovných dní)
  3. turnus: 14. 8. – 18. 8. 2017 (5 pracovných dní)

  (Program od 8.00 do 14.00, s možnosťou využiť detskú družinu od 06:45 do 08:00 a popoludní od 14:00 do 15:45)

  Miesto:  Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia, Gbeľany

  Účastníci:  žiaci základných škôl zo Žilinského kraja vo veku  6 -14 rokov (podmienkou je min. ukončený 1. ročník ZŠ)

  Pre účastníkov zabezpečujeme:

  • dopravu autobusom,
  • poistenie,
  • odborný dozor,
  • stravu,
  • anglicky hovoriacich lektorov.

  Všetky prihlásené deti absolvujú vstupný jazykový test, na základe ktorého budú rozdelené do jednotlivých skupín.

  Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa, prosím, vyplňte priložený Formulár so záväznou prihláškou (stiahnuť) a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov (stiahnuť). 

  Prihlášku na Detskú anglickú univerzitu a Súhlas s vyhotovením a použitím obrazových snímok a mediálnych záznamov zašlite naskenované na e-mailovú adresu: kiakempy@vazilina.sk najneskôr do 4. júla 2017 (Upozorňujeme, že počet miest je limitovaný). V prípade ďalších otázok kontaktujte: kiakempy@vazilina.sk

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!

 • 3
  apr
  2017
  IMG_9678

  Deti a mládež v Žilinskom kraji budú môcť viac športovať vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe projekty určené na rozvoj športových aktivít, klubov a turnajov v Žilinskom kraji  (Žilina) 3. apríl 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2017 prerozdelí medzi 40 schválených projektov viac ako 143 000 eur. Vďaka programu podporí na...

  Viac
  3
  apr
  2017
  IMG_9678

  Deti a mládež v Žilinskom kraji budú môcť viac športovať vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

  • Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe projekty určené na rozvoj športových aktivít, klubov a turnajov v Žilinskom kraji

   (Žilina) 3. apríl 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2017 prerozdelí medzi 40 schválených projektov viac ako 143 000 eur. Vďaka programu podporí nadácia materiálne vybavenie pre rôzne druhy športov, domáce športové turnaje ako aj preteky s medzinárodnou účasťou a umožní deťom a mládeži rozvíjať svoje športové zručnosti. Grant získali športové kluby, občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, obce a školy v Žilinskom kraji na základe odporúčania zamestnancov Kia Motors Slovakia. Nadácia Kia Motors Slovakia prijala celkovo 160 žiadostí, ktoré hodnotila komisia pozostávajúca z dobrovoľníkov výrobného závodu ako aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, MŠK Žilina, Žilinskej univerzity, spoločnosti FATRA SKI s.r.o. a občianskeho združenia Mulica.

  „Naši zamestnanci sa v tohtoročnom zamestnaneckom grantovom programe rozhodli podporiť ľadový hokej, futbal, florbal, atletiku, bedminton, beh, volejbal, cyklistiku ako aj vybudovanie detských a workoutových ihrísk. Priestor však dostali i menej tradičné športové disciplíny ako džudo, šach, vodný slalom či lukostreľba. Verím, že vďaka novým príležitostiam začnú deti a mládež viac športovať a kvalita zrealizovaných športových aktivít a turnajov v Žilinskom kraji sa zvýši,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2017 podporí obľúbený šachový festival CHESSFEST, ktorý v letných mesiacoch organizuje Šachový klub Ružomberok. V rámci festivalu sa odohrá až deväť podujatí, ktoré budú prístupné aj verejnosti. „Pripravujeme najmasovejšie podujatie roka 2017 – Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže družstiev a jednotlivcov za účasti približne 400 mladých ľudí z celého Slovenska. Okrem toho pripravujeme aj Majstrovstvá sveta ťažko telesne postihnutých, kde chceme ukázať, že život dokáže mať zmysel aj napriek hendikepu. Cieľom je odstraňovať bariéry, porovnávať šachové výkonnosti medzi mužmi, ženami, mládežníkmi a seniormi,“ povedal Marek Zelnický, riaditeľ podujatia.

  Medzi úspešných žiadateľov patrí aj obec Habovka s projektom „Vypni telku a zapni sa vo fitku na vzduchu“. Cieľom projektu je pomocou habovskej mládeže a jej rodičov vybudovať fit ihrisko v exteriéri, nakoľko obci chýba športovisko, na ktorom by sa mohli mladí stretávať pri športových a rekreačných aktivitách. „Habovská mládež je veľmi aktívna a zapája sa do všetkých príležitostí, ktoré im kraj ponúka. Mladí obyvatelia obce organizujú divadlo, kino, dokonca založili folklórny súbor. Chýba im však možnosť športového vyžitia, preto sa už na fitko na vzduchu veľmi tešia,“ priblížil dôvody zapojenia sa do zamestnaneckého grantového programu JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce Habovka.

  Ďalší z podporených projektov sa volá „Tri, dva, jedna športujeme!“ a predložilo ho občianske združenie OZ Klub mladé Makovice 95. Projekt ponúkne deťom a mladým ľuďom zo Zádubnia pravidelné pohybové aktivity a nesúťažné futbalové, florbalové, hokejbalové a volejbalové stretnutia. „Mladí ľudia zapojení do projektu rozvinú svoje pohybové zručnosti a navyše deti z nášho partnerského krízového centra Náruč získajú nové skúsenosti a zážitky mimo zariadenia. Vytvoria si nové sociálne kontakty a priateľstvá, čo osobne považujem za veľkú pridanú hodnotu projektu,“ povedal Adam Abafi, člen občianskeho združenia OZ Klub mladé Makovice 95.

  Zoznam schválených projektov – Šport v regióne 2017

 • 17
  mar
  2017
  _DSC2124

  Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia

  Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe inovatívne a alternatívne formy vzdelávania detí a mládeže Maximálna finančná podpora pre jeden projekt je 5 000 eur (Žilina) 17. marec 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Vzdelávanie v regióne 2017 prerozdelí medzi 29 schválených projektov vi...

  Viac
  17
  mar
  2017
  _DSC2124

  Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia

  • Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia odporučili v zamestnaneckom grantovom programe inovatívne a alternatívne formy vzdelávania detí a mládeže
  • Maximálna finančná podpora pre jeden projekt je 5 000 eur

  (Žilina) 17. marec 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Vzdelávanie v regióne 2017 prerozdelí medzi 29 schválených projektov viac ako 112 000 eur. Vďaka programu nadácia podporí inovatívne a alternatívne formy vzdelávania v oblasti výučby cudzích jazykov, technického vzdelávania, včelárstva či environmentálnej výchovy a skvalitní edukačný proces pre deti a mládež v Žilinskom kraji. Grant získali materské, základné, stredné školy, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Nadácia Kia Motors Slovakia prijala 136 žiadostí, ktoré hodnotila komisia pozostávajúca z dobrovoľníkov výrobného závodu ako aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, Mestského úradu v Žiline, Krajskej knižnice v Žiline, Nadácie Krajina Harmónie a jazykovej školy Viveus.

  Hlavnými hodnotiacimi kritériami projektov bola ich zrozumiteľnosť, originalita, miera zapojenia zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia do projektov, dosah aktivít v praxi a preukázanie oprávnenosti nákladov. Uchádzači o grant budú môcť finančné prostriedky použiť na nákup materiálneho vybavenia škôl a tried, interaktívnych prístrojov, didaktických a učebných pomôcok a nové inovatívne metódy vzdelávania.

  „Naši zamestnanci využili v tohtoročnom zamestnaneckom grantovom programe príležitosť a odporučili projekt organizácie vo svojej obci či meste, kde žijú a zapájajú sa do miestneho diania. Aj vďaka nim bude vyučovanie v školách či v záujmových krúžkoch pre deti a mládež pestrejšie, tvorivejšie a prinesie im nové zážitky,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

  Jedným z podporených projektov je i Permakultúrna trieda v Základnej škole Žabokreky s cieľom vytvoriť triedu s environmentálnym zameraním. Žiaci sa v nej budú učiť separovať odpad a využívať ho ako surovinu na ďalšie spracovanie. Za pomoci zapojených dobrovoľníkov žiaci a ich rodičia vytvoria hmyzie hotely, motýliu záhradu či slnečné hodiny. „Rodičia sami žiadajú, aby ich deti v škole získavali informácie a rady, ako žiť v súlade s prírodou a permakultúrou. Spoločne s deťmi z vyradených paliet zo skladu vyrobia napríklad vyvýšené záhony. Mnohí žiaci sa zasa tešia, že po prvýkrát budú držať v rukách kladivo a klinec a urobia niečo užitočné. Verím, že projekt v deťoch vzbudí záujem o environmentalistiku, vedu a techniku,“ povedala Mgr. Miriam Krkošová, riaditeľka Základnej školy v Žabokrekoch.

  Podporeným záujmovým krúžkom v oblasti multimediálnej výchovy sa stal projekt Školská televízia Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. „Finančné prostriedky chceme použiť na  dobudovanie televízneho štúdia a vybudovanie fotoateliéru  pre študentov odboru digitálna grafika. Budú ich môcť využívať aj študenti z iných študijných odborov, ktorí majú záujem o fotografovanie, prácu v televíznom štúdiu a chcú spraviť pre seba niečo viac, ako len to, čo je zadefinované v učebných osnovách. Techniku budú môcť používať aj žiaci zo sociálne slabších rodín, ktorým poskytneme možnosť pracovať s profesionálnou technikou,“ priblížila projekt Mgr. Marta Hochmalová, koordinátorka projektu zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.

  Nadácia Kia Motors Slovakia podporí aj Environmentálny projekt ALINO pre školy, ktorý deťom približuje tému recyklácie inovatívnou formou. Malý mimozemšťan ALINO, maskot projektu, potrebuje jesť hliník, a tak mu deti pripravujú špeciálne hliníkové dobroty z viečok  jogurtov, obalov z čokolád alebo plechovíc z nápojov. „Predpokladáme, že využitie hravej formy výchovy detí k tak aktuálnej téme, ako je environmentálne správanie, sa u nich v dospelosti prejaví ako zodpovedný vzťah k životnému prostrediu,“ povedala Anna Beniačová, riaditeľka neziskovej organizácie Alino, n.o.

  Hodnotiaca komisia skonštatovala, že kvalita väčšiny projektových žiadostí bola nedostatočná. Mnohé projekty boli vypracované nejasne, kvalitatívne a kvantitatívne ciele neboli presne definované a rozpočtové položky nedostatočne opísané. Z týchto dôvodov sa z pôvodne 136 žiadostí podporí 29 projektov v sume 112 000 eur.

  Zoznam schválených projektov – Vzdelávanie v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia

   

   

   

   

   

   

   

   


Grantové programy

Zoznam schválených projektov – Vzdelávanie v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


Zoznam schválených projektov – Šport v regióne 2017 – Nadácia Kia Motors Slovakia


 

Otvorili sme grantový zamestnanecký program  – Šport v regióne 2017

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít, klubov a turnajov v Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže do 18 rokov.

Vaše návrhy projektov môžete podávať do 27. februára 2017.   

Cieľ grantového programu:

 • posilnenie príležitostí pre mladých zapojiť sa do športových a rekreačných aktivít vo svojej komunite,
 • sprístupňovanie športových aktivít pre deti a mládež,
 • podpora domácich športových turnajov a pretekov a turnajov a pretekov s medzinárodnou účasťou,
 • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Cieľová skupina:

 • deti a mládež do 18 rokov.

Kto môže žiadať o grant:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • žiadateľ musí spĺňať legislatívne podmienky ako prijímateľ podielu zaplatenej dane,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb.

Podporované aktivity:

 • materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, usporiadanie športových turnajov, pretekov a súťaží, zabezpečenie tréningov a sústredení.

Na čo môžete žiadať?

 • náklady na nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok,
 • náklady pre dobrovoľníkov: tričká, vybavenie,
 • materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily a pod.,
 • logistické náklady spojené s organizáciou turnaja, pretekov: prenájom športovísk, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie,
 • infraštruktúra turnaja, pretekov: svetlá, pódium, prenájom techniky, nábytku,
 • honoráre pre odborný personál: napríklad rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.),
 • marketing a komunikácia: publikácie, tlačové materiály, online marketing (musia byť viazané a nevyhnutné na organizáciu turnaja, pretekov a pod.) – max. do výšky 5 % z celkového projektového rozpočtu,
 • lekársky dozor.

Neoprávnené náklady:

 • režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie),
 • administrácia projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa),
 • cestovné náklady a ubytovanie,
 • občerstvenie.

Výška grantu

Na grant je vyčlenená suma vo výške 150 000 eur. Maximálna výška grantu je 5 000 Eur. Požadujeme spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 10 % z požadovaného projektového rozpočtu. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov. V projekte v rozpočte musí byť uvedená žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia maximálne však 5 000 eur, nie viac.  Prvé platby grantu budú realizované po podpise zmluvy vo výške 70 % z grantovanej sumy a 30 % po vyúčtovaní a predložení záverečnej správy.

Časový harmonogram

 • 30. január 2017                              Vyhlásenie grantového programu
 • 27. február 2017                            Uzávierka grantového programu
 • 27. február –13. marec 2017         Hodnotenie projektov
 • marec 2017                                    Oznámenie výsledkov grantového programu
 • 1. apríl – 31. august 2017              Realizácia projektov, monitoring
 • 15. september 2017                       Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu, a prečo projekt odporúča.

Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt. 

Prijímanie žiadostí

Projekt je potrebné podať najneskôr do 27. februára 2017 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na nadaciakia.egrant.sk cez osobné konto. Nevyžadujeme zasielanie žiadostí poštou.

Povinné prílohy žiadosti:

 1. sken dokladu o pridelení IČO,
 2. sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Pri registrácii je potrebné si vybrať program EGP Región šport 2017. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku nadaciakia.egrant.sk je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia). Kvalita projektu – jeho verejnoprospešnosť, prínos pre širšiu cieľovú skupinu a komunity. Efektívnosť  rozpočtu.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, podali viac ako jednu žiadosť alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

 Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez nadaciakia.egrant.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu: Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, Teplička nad Váhom, 013 01. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Kontaktná osoba pre konzultácie:

Pre prípadné ďalšie otázky, informácie kontaktujte administrátora grantového programu: Lucia Hurajová, na tel.: 041/ 515 1522, 0904 970 100;  E-mail: info@nadaciakia.sk

Kontaktná osoba pre technické problémy pri vypĺňaní formuláru: Ľuboš Tvrdoň, tel.: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky môžete sa na nás obrátiť pomocou kontaktného formulára, ktorý Vaše dotazy nasmeruje priamo k nám.

Kontaktné telefónne čísla:

041 / 515 1522 alebo 1523

0911 / 146 001, 0904 / 970 100

E-mailová adresa:

info@nadaciakia.sk

 

Poštová adresa a fakturačné údaje:

Nadácia Kia Motors Slovakia

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1

01301 Teplička nad Váhom

IČO: 42349826

DIČ: 2024083215

Číslo účtu:

IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353

Potvrďte, prosím, kontrolu proti spamu.